איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
רצון מזל   שטיין עמרם   שריד (גילר) עמליה
רצון שלום   שטראוס מקס   שרעבי (שובלי) אביגיל
רשף (פישר) ברוך   שנהב (גפן) עדנה   שרעבי בנימין
שוורץ (מימון) בלומה   שני (שטאל) רות   שרעבי ישראל
שולברג בלקין (אלישיב) אראלה   שפירא (הנדלר) חנה   שרעבי רחל
שועלי (פוקס) חיים   שקולניק (לנד) רות   תאני (רייבר) צפירה