איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
מלחן אריה   ענטר אברהם   קובלסקי (שטינברג) רחל
מלי (הנדלר) דבורה   ענני (מוגילבסקי) חיה   קופר יצחק
מנשרוב (יעקובי) מרגלית   עציון (יברבוים) שמואל שמוליק   קטוביץ אברהם גד
מקוגון (רסינסקי) זיוה   עשהאל (לבנטל) מרים מירה   קימל אלי אליעזר
נאור (בק) שושנה   פולק (סגל) טובה   קירז'נר יוסף
נדיבי (צנזור) שרה   פז (אבולעפיה) זיוה   קלימקר הרי
נהמי נפתלי   פטר (פינקלשטיין) טובה   קלינגר (קרלין) מאירה
נחמיאס (חיטרוש) דרורה   פילבסקי (פרבר) מרסל דליה   קצ'קה (בשארי) אסתר
נחמן יעקב גקי   פינקלמן מרדכי   קרומר (סגל) דבורה
ניסימוב יאיר   פישביין עודד   קרסנובסקי מרדכי
ניר (וישנבסקי) יהודית   פלג (אייזן) יפה   ראב (גולדשטיין) אילנה
נעם (פרידמן) נעמי   פרבר (זלוטי) ורדה   ראם (ויזלטיר) אורי
נפתליהו בנימין בני   פרי (פרימרמן) אברהם   רבינא דן
סונק (שאלתיאל) יונה   פרידמן רחל   רגוניס (וידס) רעיה
ספיר חיה   פרידריך יצחק   רוזן פיי
עברון (רוטנשטיין) עדנה   פרנקל אליעזר   רוזנפלד יגאל
עוג'ן (בארי) אדלה   ציגלרויט אמנון   רוזנפלד (אלקלעי) ליליאן
עוג'ן עוזי   צלליכין ינון   רוטשטיין (טולמצקי) רותי
עזרוני עמירם רמי   קאופמן (בראון) מרגוט מרים   רול (לוין) גבי
עיני (חפיף) רחל   קארו (תורכי) ירדנה   רופא (אברמוב) רחל