איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב אליהו   ביגר (בקר) עדנה   ג'דה זכריה
אבישי (נוראמיד) תקווה סוהיל   בלאושטיין יהושע   ג'דה משה
אברהמי (לוקשין) עוזי   בלדוד אליהו   גדיש (גולדנברג) מאיר
אברוצקי עמירם   בלייכר (קלר) בתיה   גדיש (וינשטיין) שרה שרקה
אברמוב שלום   בן הלל (טג'ר) שרה   גדסי ינון
אברמוביץ (וולברגר) סוניה   בן נאים משה   גדסי שלמה
אברמסון דוד דודו   בן עמי (דרובין) מרים   גולדשטיין (אליזוב) שושנה רוזה
אבשלום (פרידמן) יואל   בן שמחון אליהו חי   גורליק אורי
אדורם (שוסטר) אמנון   בנטון (בן זאב) אצילה   גיבשטיין חנניה
אופיר (שטויער) מנחם   בצר (בוקס) אליעזר   גינזבורג דב
אזולק (לוי) רות   בקיש (הלוי) יפה   גינצבורג (גינזבורג) חיים
איזנברג אמנון   בקר מנחם   גלוסקא אמנון
אלמליח (צ'רנוב) זהבה   בקר משה   גלעדי (קלימקר) גלעד
אלפנדרי (קרסנובסקי) אהובה   בקר שולמית   גרין (חביב) תרצה
אמיר (אסא) זהבה   בר דיין יהושע   גרינברג ארנה
אנגלנדר (גיסין) ורדה   ברוור חיה   גרינוולד (ויסברג) צילה
אנוקוב (פינקל) תחיה   ברניצקי (ברמן) נורית   גרינפילד (סיבהי) צפורה
אריה גבריאל   ברס גרשון   דגון (גולדשטיין) בלה
אררט (ארטן) ניסן   ברקן עמיקם עמי   דהאן (טלר) טובה
בונה (כץ) עטרה   ברקן (בלגודטני) תמר   דייקן דניאל