איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב אליהו   ביגר (בקר) עדנה   גדיש (גולדנברג) מאיר
אבישי (נוראמיד) תקווה סוהיל   בלדוד אליהו   גדיש (וינשטיין) שרה שרקה
אברהמי (לוקשין) עוזי   בלייכר (קלר) בתיה   גדסי ינון
אברוצקי עמירם   בן נאים משה   גדסי שלמה
אברמוב שלום   בן עמי (דרובין) מרים   גולדשטיין (אליזוב) שושנה רוזה
אברמוביץ (וולברגר) סוניה   בן שמחון אליהו חי   גורליק אורי
אברמסון דוד דודו   בנטון (בן זאב) אצילה   גיבשטיין חנניה
אבשלום (פרידמן) יואל   בצר (בוקס) אליעזר   גינזבורג דב
אדורם (שוסטר) אמנון   בקיש (הלוי) יפה   גינצבורג (גינזבורג) חיים
אופיר (שטויער) מנחם   בקר מנחם   גלוסקא אמנון
אזולק (לוי) רות   בקר משה   גלעדי (קלימקר) גלעד
איזנברג אמנון   בקר שולמית   גרין (חביב) תרצה
אלמליח (צ'רנוב) זהבה   בר דיין יהושע   גרינברג ארנה
אלפנדרי (קרסנובסקי) אהובה   ברוור חיה   גרינוולד (ויסברג) צילה
אמיר (אסא) זהבה   ברניצקי (ברמן) נורית   גרינפילד (סיבהי) צפורה
אנגלנדר (גיסין) ורדה   ברס גרשון   דגון (גולדשטיין) בלה
אנוקוב (פינקל) תחיה   ברקן עמיקם עמי   דהאן (טלר) טובה
אריה גבריאל   ברקן (בלגודטני) תמר   דייקן דניאל
אררט (ארטן) ניסן   ג'דה זכריה   האס (ויגודסקי) הללה
בונה (כץ) עטרה   ג'דה משה   הדס (גדסי) חובב