איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב אליהו   ביגר (בקר) עדנה   גדיש (וינשטיין) שרה שרקה
אבישי (נוראמיד) תקווה סוהיל   בלדוד אליהו   גדסי ינון
אברהמי (לוקשין) עוזי   בלייכר (קלר) בתיה   גדסי שלמה
אברוצקי עמירם   בן נאים משה   גולדשטיין (אליזוב) שושנה רוזה
אברמוב שלום   בן עמי (דרובין) מרים   גורליק אורי
אברמוביץ סוניה   בן שמחון אליהו חי   גיבשטיין חנניה
אברמסון דוד דודו   בנטון (בן זאב) אצילה   גינזבורג דב
אבשלום (פרידמן) יואל   בצר (בוקס) אליעזר   גינצבורג (גינזבורג) חיים
אדורם (שוסטר) אמנון   בקיש (הלוי) יפה   גלוסקא אמנון
אופיר (שטויער) מנחם   בקר מנחם   גלעדי (קלימקר) גלעד
אזולק (לוי) רות   בקר משה   גרין (חביב) תרצה
איזנברג אמנון   בקר שולמית   גרינוולד (ויסברג) צילה
אלמליח (צ'רנוב) זהבה   בר דיין יהושע   גרינפילד (סיבהי) צפורה
אלפנדרי (קרסנובסקי) אהובה   ברוור חיה   דגון (גולדשטיין) בלה
אמיר (אסא) זהבה   ברניצקי נורית   דהאן (טלר) טובה
אנגלנדר (גיסין) ורדה   ברקן עמיקם עמי   דייקן דניאל
אנוקוב (פינקל) תחיה   ברקן (בלגודטני) תמר   האס (ויגודסקי) הללה
אריה גבריאל   ג'דה זכריה   הדס (גדסי) חובב
אררט (ארטן) ניסן   ג'דה משה   הוברמן (ציפרשטיין) אסתר
בונה (כץ) עטרה   גדיש (גולדנברג) מאיר   הורביץ (גולדשטיין) רובינה