איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פרחי יהודה   קראוס (טביב) בת שבע   רצון חיים
פרידמן שרגא   קראוס (סיקוף) ג'ודי   רשף (פישר) משה
פריטל (הלל) רחל   קרלין (הנדרסון) מרים   שדמון יוסף
ציגלרויט (מפה) חוה   קרלין נתן   שטוקהמר (צ'רנוב) רבקה
ציפרמן (כדריה) אסתר   קרן (ספקטור) פייגול   שיפריס (קמניצר) אסתר
קוזי אריה   קרניאלי (נגלברג) לאה   שיפריס ראובן
קוזי צבי   ראב מנחם מוני   שליט ריטה מילדרד
קטלובסקי (בנד) שולמית   רוחה יצחק   שני גדעון
קליין (בן שחר) זלדה   רז (רזינובסקי) יעקב   שרעבי מנחם
קפלון עמיהוד   רזניק (צורי) יהודית   שרעבי שרה