איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
וילנר יהודה   יעקובוביץ עקיבא   מוקטל (מזרחי) צפורה
וינדמן אורי   ירדני (מינץ) יפה   מזרחי צדוק
זיו (לינדן) אילה   ירוסלבסקי שמואל   מיכאלי אברהם
זיסמן יצחק   ירושלמי צבי   מיכאלי נדב
זלמנסון (שטיין) יהודית   ירקוני מנשה   מימון אבשלום
זמבל ירחמיאל   כהן אהרון   מירון (מוגרבי) אוריאל
זמסקי יהושע שוקה   כהן יהודה   מקוב אורי
זק (לבונטין) עדנה   כהן מיכאל   נוה (פרנהימר) אברהם
חביב (ברוך) אביבה   כהן (מזרחי) מירה   סופר מנחם
חריט נחום   כהן (מאירמן) נחמה   סיבהי חיים
חרל"פ יצחק מאיר   כהן צדוק   סליקטר ראובן
חרש בתיה   כהן ארזי (מזרחי) רבקה   סלמן (סולימן) מרדכי
חרש שלמה   כנפי דוד   עדיני שלמה
טביב (עובד) ברכה   לאונר דן   עוג'ן בלפוריה
טביב (סיבהי) הדסה   לבה (שצוב) שרה   עוקשי (גריידי) אליעזר יוסף
טביב שלמה   לביא (מינכהאוזן) גרדה גאולה   עצמון (פרימן) מרים
טביב (עפג'ין) שרה   לוין (לוי) עטרה   פידלמן מרדכי מוטי
טון (הייפרט) גאולה   לחמי דוד   פייגין דן
טרגן (מישקובסקי) ז'נט   לחמי (שובלי) שולמית   פלג (מוסאל) יצחק
ינובסקי (איידלברג) פרידה   לילינבלום משה   פלג (צימלגיסר) מרדכי מוטקה