איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביאל (אבולעפיה) דליה   בן צבי יעקב   הלוי (מרגלית) מלכה
אביוב אהרון   בנארי שלמה   וולטר (פיין) זיוה
אברוך (תרח) אלקה   בסקום (נחמוני) שושנה   וולטר מרדכי
אברוצקי (פרוסקובר) בת עמי   ברוטפלד זאב   וולין (זיגר) שרה
אברמוב יצחק   ברוש (ברשבסקי) אמנון   וילסון (פלדמן) שולמית שירלי
אהרוני (רוז'ה) הניה   ברז"ל (חרל"פ) חוה   וינברג (רוט) הניה
אהרוני עמיקם   ברזילי (שמאי) סימה   ויסמן (גלוסקא) פנינה
אליזוב חוה   בשארי שרה   ויצמן יצחק
אפשטיין אהרון ארתור   גדסי ישראל   וקסלמן שלמה
ארבל יהודית   גולדרינג (הלוי) נעמי   זוסמן (מונטג) הדסה
אריאלי (לויטה) אסתר   גיסין (לוין) אורה   זיסמן מייקל
ארם יעקב   גיספן סעדיה   זק אלכס
אשפיז משה   גרינבלום רינה   זרחוביץ (שפיץ) צפורה
באשר אפרים   דומבק משה   חביב אמנון
בין (מזורסקי) נהורה   דיקמן זאב   חופשי מאיר
בירגר (מלין) לאה   הוברמן אמנון   חממי יעקב
בית הלחמי (ברויטמן) ישראל   הוד (יהוד) מנשה   טביב זכריה
בן דוד שושנה   הורביץ בועז   טביב יוסף
בן דרור רוזין   הירשליר רות   טוביה (סיבהי) שמחה
בן עמי אבינועם   הלוי אלקנה   טלר חוה