איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביאל (אבולעפיה) דליה   בן צבי יעקב   הלוי אלקנה
אביוב אהרון   בנארי שלמה   הלוי (מרגלית) מלכה
אברוך (תרח) אלקה   בסקום (נחמוני) שושנה   וולטר (פיין) זיוה
אברוצקי (פרוסקובר) בת עמי   ברוטפלד זאב   וולטר מרדכי
אברמוב יצחק   ברוש (ברשבסקי) אמנון   וולין (זיגר) שרה
אהרוני (רוז'ה) הניה   ברז"ל (חרל"פ) חוה   וילסון (פלדמן) שולמית שירלי
אהרוני עמיקם   ברזילי (שמאי) סימה   וינברג (רוט) הניה
אליזוב חוה   בשארי שרה   ויסמן (גלוסקא) פנינה
אפשטיין אהרון ארתור   גדסי ישראל   ויצמן יצחק
ארבל יהודית   גולדרינג (הלוי) נעמי   וקסלמן שלמה
אריאלי (לויטה) אסתר   גיסין (לוין) אורה   זוסמן (מונטג) הדסה
ארם יעקב   גיספן סעדיה   זיסמן מייקל
אשפיז משה   גלוברמן חדוה   זק אלכס
באשר אפרים   גרינבלום רינה   זרחוביץ (שפיץ) צפורה
בין (מזורסקי) נהורה   דומבק משה   חביב אמנון
בירגר (מלין) לאה   דיקמן זאב   חופשי מאיר
בית הלחמי (ברויטמן) ישראל   הוברמן אמנון   טביב זכריה
בן דוד שושנה   הוד (יהוד) מנשה   טביב יוסף
בן דרור רוזין   הורביץ בועז   טוביה (סיבהי) שמחה
בן עמי אבינועם   הירשליר רות   טלר חוה