איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביאל (אבולעפיה) דליה   בן דוד שושנה   דיקמן זאב
אביוב אהרון   בן דרור רוזין   הוברמן אמנון
אברוך (תרח) אלקה   בן עמי אבינועם   הוד (יהוד) מנשה
אברוצקי (פרוסקובר) בת עמי   בן צבי יעקב   הורביץ בועז
אברמוב יצחק   בנארי שלמה   הימן (פרידינוב) לאה
אהרוני (רוז'ה) הניה   ברוטפלד זאב   הלוי אלקנה
אהרוני עמיקם   ברוש (ברשבסקי) אמנון   הלוי (מרגלית) מלכה
איילון רות   ברז"ל (חרל"פ) חוה   הררי (ג'יבלי) יצחק ימבו
אליזוב חוה   ברזילי (שמאי) סימה   וולטר (פיין) זיוה
אפרת מרים   ברסמן חיימי (חובב) זיוה   וולטר מרדכי
אפשטיין אהרון ארתור   ברקאי צפורה   וולין (זיגר) שרה
ארבל יהודית   בשארי שרה   וילסון (פלדמן) שולמית שירלי
אריאלי (לויטה) אסתר   גדסי ישראל   וינברג (רוט) הניה
ארם יעקב   גוזני (גוזובסקי) נח   וינברנד אמנון
אשפיז משה   גולדרינג (הלוי) נעמי   ויסמן (גלוסקא) פנינה
באשר אפרים   גיסין (לוין) אורה   ויצמן יצחק
בודניק שולמית   גיספן סעדיה   ולד אהרון
בין (מזורסקי) נהורה   גרינבלום יוסף   וקסלמן שלמה
בירגר (מלין) לאה   גרינבלום (סנדיק) רינה   זוסמן (מונטג) הדסה
בית הלחמי (ברויטמן) ישראל   דומבק משה   זינגר יוסף