איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביאל (אבולעפיה) דליה   בן עמי אבינועם   הימן (פרידינוב) לאה
אביוב אהרון   בן צבי יעקב   הירשליר רות
אברוך (תרח) אלקה   בנארי שלמה   הלוי אלקנה
אברוצקי (פרוסקובר) בת עמי   ברוטפלד זאב   הלוי (מרגלית) מלכה
אברמוב יצחק   ברוש (ברשבסקי) אמנון   הררי (ימבו) יצחק
אהרוני (רוז'ה) הניה   ברז"ל (חרל"פ) חוה   וולטר (פיין) זיוה
אהרוני עמיקם   ברזילי (שמאי) סימה   וולטר מרדכי
אליזוב חוה   ברקאי צפורה   וולין (זיגר) שרה
אפשטיין אהרון ארתור   בשארי שרה   וילסון (פלדמן) שולמית שירלי
ארבל יהודית   גדסי ישראל   וינברג (רוט) הניה
אריאלי (לויטה) אסתר   גולדרינג (הלוי) נעמי   וינברנד אמנון
ארם יעקב   גיסין (לוין) אורה   ויסמן (גלוסקא) פנינה
אשפיז משה   גיספן סעדיה   ויצמן יצחק
באשר אפרים   גרינבלום יוסף   וקסלמן שלמה
בודניק שולמית   גרינבלום (סנדיק) רינה   זוסמן (מונטג) הדסה
בין (מזורסקי) נהורה   דומבק משה   זינגר יוסף
בירגר (מלין) לאה   דיקמן זאב   זיסמן מייקל
בית הלחמי (ברויטמן) ישראל   הוברמן אמנון   זלמנסון אריה
בן דוד שושנה   הוד (יהוד) מנשה   זק אלכס
בן דרור רוזין   הורביץ בועז   זרחוביץ (שפיץ) צפורה