איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביאל (אבולעפיה) דליה   בן צבי יעקב   הלוי (מרגלית) מלכה
אביוב אהרון   בנארי שלמה   וולטר (פיין) זיוה
אברוך (תרח) אלקה   בסקום (נחמוני) שושנה   וולטר מרדכי
אברוצקי (פרוסקובר) בת עמי   ברוש (ברשבסקי) אמנון   וולין (זיגר) שרה
אברמוב יצחק   ברז"ל (חרל"פ) חוה   וילסון (פלדמן) שולמית שירלי
אהרוני (רוז'ה) הניה   ברזילי (שמאי) סימה   וינברג (רוט) הניה
אהרוני עמיקם   בשארי שרה   ויסמן (גלוסקא) פנינה
אליזוב חוה   גדסי ישראל   ויצמן יצחק
אפשטיין אהרון ארתור   גולדרינג (הלוי) נעמי   וקסלמן שלמה
ארבל יהודית   גיסין (לוין) אורה   זוסמן (מונטג) הדסה
אריאלי (לויטה) אסתר   גיספן סעדיה   זיסמן מייקל
ארם יעקב   גלוברמן חדוה   זק אלכס
אשפיז משה   גרינבלום רינה   זרחוביץ (שפיץ) צפורה
באשר אפרים   דומבק משה   חביב אמנון
בין (מזורסקי) נהורה   דיקמן זאב   חופשי מאיר
בירגר (מלין) לאה   הוברמן אמנון   טביב זכריה
בית הלחמי (ברויטמן) ישראל   הוד (יהוד) מנשה   טביב יוסף
בן דוד שושנה   הורביץ בועז   טוביה (סיבהי) שמחה
בן דרור רוזין   הירשליר רות   טלר חוה
בן עמי אבינועם   הלוי אלקנה   יהלום (יפרח) רות