איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביאל (אבולעפיה) דליה   בן צבי יעקב   הלוי אלקנה
אביוב אהרון   בנארי שלמה   הלוי (מרגלית) מלכה
אברוך (תרח) אלקה   ברוטפלד זאב   הררי (ימבו) יצחק
אברוצקי (פרוסקובר) בת עמי   ברוש (ברשבסקי) אמנון   וולטר (פיין) זיוה
אברמוב יצחק   ברז"ל (חרל"פ) חוה   וולטר מרדכי
אהרוני (רוז'ה) הניה   ברזילי (שמאי) סימה   וולין (זיגר) שרה
אהרוני עמיקם   ברקאי צפורה   וילסון (פלדמן) שולמית שירלי
אליזוב חוה   בשארי שרה   וינברג (רוט) הניה
אפשטיין אהרון ארתור   גדסי ישראל   ויסמן (גלוסקא) פנינה
ארבל יהודית   גולדרינג (הלוי) נעמי   ויצמן יצחק
אריאלי (לויטה) אסתר   גיסין (לוין) אורה   וקסלמן שלמה
ארם יעקב   גיספן סעדיה   זוסמן (מונטג) הדסה
אשפיז משה   גרינבלום יוסף   זינגר יוסף
באשר אפרים   גרינבלום (סנדיק) רינה   זיסמן מייקל
בין (מזורסקי) נהורה   דומבק משה   זק אלכס
בירגר (מלין) לאה   דיקמן זאב   זרחוביץ (שפיץ) צפורה
בית הלחמי (ברויטמן) ישראל   הוברמן אמנון   חביב אמנון
בן דוד שושנה   הוד (יהוד) מנשה   חופשי מאיר
בן דרור רוזין   הורביץ בועז   חממי יעקב
בן עמי אבינועם   הירשליר רות   טביב זכריה