איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביאל (אבולעפיה) דליה   בן צבי יעקב   הלוי (מרגלית) מלכה
אביוב אהרון   בנארי שלמה   הררי (ימבו) יצחק
אברוך (תרח) אלקה   בסקום (נחמוני) שושנה   וולטר (פיין) זיוה
אברוצקי (פרוסקובר) בת עמי   ברוטפלד זאב   וולטר מרדכי
אברמוב יצחק   ברוש (ברשבסקי) אמנון   וולין (זיגר) שרה
אהרוני (רוז'ה) הניה   ברז"ל (חרל"פ) חוה   וילסון (פלדמן) שולמית שירלי
אהרוני עמיקם   ברזילי (שמאי) סימה   וינברג (רוט) הניה
אליזוב חוה   בשארי שרה   ויסמן (גלוסקא) פנינה
אפשטיין אהרון ארתור   גדסי ישראל   ויצמן יצחק
ארבל יהודית   גולדרינג (הלוי) נעמי   וקסלמן שלמה
אריאלי (לויטה) אסתר   גיסין (לוין) אורה   זוסמן (מונטג) הדסה
ארם יעקב   גיספן סעדיה   זיסמן מייקל
אשפיז משה   גרינבלום רינה   זק אלכס
באשר אפרים   דומבק משה   זרחוביץ (שפיץ) צפורה
בין (מזורסקי) נהורה   דיקמן זאב   חביב אמנון
בירגר (מלין) לאה   הוברמן אמנון   חופשי מאיר
בית הלחמי (ברויטמן) ישראל   הוד (יהוד) מנשה   חממי יעקב
בן דוד שושנה   הורביץ בועז   טביב זכריה
בן דרור רוזין   הירשליר רות   טביב יוסף
בן עמי אבינועם   הלוי אלקנה   טוביה (סיבהי) שמחה