איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביאל (אבולעפיה) דליה   בן דרור רוזין   הוד (יהוד) מנשה
אביוב אהרון   בן עמי אבינועם   הורביץ בועז
אברוך (תרח) אלקה   בן צבי יעקב   הימן (פרידינוב) לאה
אברוצקי (פרוסקובר) בת עמי   בנארי שלמה   הלוי אלקנה
אברמוב יצחק   ברוטפלד זאב   הלוי (מרגלית) מלכה
אהרוני (רוז'ה) הניה   ברוש (ברשבסקי) אמנון   הררי (ימבו) יצחק
אהרוני עמיקם   ברז"ל (חרל"פ) חוה   וולטר (פיין) זיוה
איילון רות   ברזילי (שמאי) סימה   וולטר מרדכי
אליזוב חוה   ברסמן חיימי (חובב) זיוה   וולין (זיגר) שרה
אפשטיין אהרון ארתור   ברקאי צפורה   וילסון (פלדמן) שולמית שירלי
ארבל יהודית   בשארי שרה   וינברג (רוט) הניה
אריאלי (לויטה) אסתר   גדסי ישראל   וינברנד אמנון
ארם יעקב   גולדרינג (הלוי) נעמי   ויסמן (גלוסקא) פנינה
אשפיז משה   גיסין (לוין) אורה   ויצמן יצחק
באשר אפרים   גיספן סעדיה   ולד אהרון
בודניק שולמית   גרינבלום יוסף   וקסלמן שלמה
בין (מזורסקי) נהורה   גרינבלום (סנדיק) רינה   זוסמן (מונטג) הדסה
בירגר (מלין) לאה   דומבק משה   זינגר יוסף
בית הלחמי (ברויטמן) ישראל   דיקמן זאב   זיסמן מייקל
בן דוד שושנה   הוברמן אמנון   זלמנסון אריה