איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב לוי   בלוטין ברוניה   גורן (צ'יזיק) נעמי
אבירם (רוטנברג גלילי) נעימה   בלקינד (אוגוז) דינה   גינזברג (וולוך) רחל
אברוצקי מתתיהו   בן חור (מרגלית) שרה   גליצנשטיין (ברוק) בלה ביילא
אולינקי אברהם   בן יעקב (זסלבסקי) רינה   גפן אורי שם טוב
אוסטשינסקי דינה   בס (פישר) יוכבד   גרטי (ירושלמי) קטה מלכה
אזולאי (אברמוב) מלכה   בסקינד (רוזנצויט) חיה   דברה יונתן
אחיעז (ארליך) זאב   בקנר עדינה   דימנט ישראל
אילני (ברם) צפורה   בקר (הנדלמן) חיה   דיקמן רות
אניב אדית   בקר יצחק   דמארי מרים
אניספלד יצחק   בראון (גלזמן) שולה   דנציגר קרון יחיאל
אקמן (מורך) יפה   ברגמן פנחס   דנקוביץ (גורודצקי) מרים
ארבל (בן כהן) רות   ברודה (רוזן) ציונה יוספינה רחל   דפנא (גרינבלט) מינה
אריה אליהו משה   ברז"ל צבי   הוברמן מרדכי מודי
ארליך יצחק   ברסלר דוד   הוד (יהוד) אפרים
ארליך משה   ברקוביץ (מרקוביץ) אביגיל   הולצר אברהם
ארקין שמעון   בשארי מזל   הופמן אהרון
אשד (אושדי) יעקב   בשארי (יחיא) פנינה   היין צבי
בוירסקי (מזרחי יהוד) רבקה   גוטהילף שמואל אחא   הינדי (כהן) מזל
בייליס (וישנבסקי) אהובה   גולדברג סרג   הלוי אברהם אלקנה
בירנבוים יואל   גולומב דליה   הלוי (ביבר) מיכל