איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
סונק אברהם   פפנהיים יעקב   רוזנצוויג (אלוני) גלילה
סטרנס (שטיינמן) טובה   פרנק (אברמסון, אלון) מינה   רום ויצברד (קירשנבאום) שרה
סניידר אהרון סמואל   פרנקו משה   רופא (שבות) יצחק (זכי)
ספארק (מאיר אלכימסטר) שירלי   ציזלינג אביהוד בן ציון   ריבקינד (אפשטיין) לוסיה
סרולביץ (זוסמן) דבורה   קולדין (גרשון) פנינה   רייטשוק יעקב
סתוי (ברניצקי) שולמית פיתה   קורזאן יעל   שחין יושבת
עוזי לאה   קרישבסקי (מורדכוביץ) שרה   שטרן (פיין) רבקה
עופר (דודזון, הרשקוביץ) נחמה   קרן (קרושינסקי) יצחק   שילוני (יקותיאלי) ברכה
עיני ניסים   ראב"ד (ציברסקי) מרים   שליט אליעזר אלחנן לזלי
עשהאל יעקב   רביוב ישראל   שליט משה
פוגל מרגלית   רביוב עמנואל   שמואלוב שמעון אלכסנדר
פיינמן לורה   רבינוביץ הרמתי שמעון   שמשוני (סמסון) שלמה
פישצלסקי אסתר   רגבי (רוגובסקי) חיים   שפירא חיה
פישר צבי   רובין ארוינג יצחק   שרעבי חנה
פלדמן שמריהו סידני   רוהר איזי   שרעבי מרים
פלצ'י סימן טוב   רוזנפלד טוביה   שרעבי פנינה
פפנהיים ביאטה   רוזנפלד (סילברמן) קלרה