איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (קצין) מרגלית   בן דוד (סולימן) אסתר   דים יוסף
אבירם (מזרחי, בן משה) נסים   בן דוד יצחק   דימנט צבי
אברוך (קמינסקי) שרה   בן טל (חרובי) רות   דרבן (דוברובסקי) אלי
אברמוביץ (גימנייר) מלה   בן כהן גדעון משה   דרור (פרוסקובר) משה
אברמסון (גוטפריד) חיה   בן סירא (באטוס) אנקה חנה   הוברמן (רונס) אדית
אברמסון עמוס   בק טובה   הוכמן מרדכי
אגי מרדכי   ברוך אברהם   הולצמן בן עמי
אדמוב (ממבוש) חיה   ברושה לואיס   הורביץ דליה
אדר יחזקאל   ברזילי (מייזל) דוד   הורביץ רוממתי עזר (קוקה)
אולינקי יונה   גבריאלוב דוד   הכהן (פוגל) סוזן
אולינקי (רוזנפלד) מרים   גדסי ראובן   הלחמי שלמה
אופנהיימר שלמה מולה   גוב (כץ) צפורה   הלל (איזנברג) רחל
אזולאי יוסף   גוטרמן (ארליך) שרה   הנוק (זוסמן) תרזה
אנגלנדר יעקב   גורביץ (מינקוב) דבורה   ווטרמן (הורביץ) שמעונה
אפרת (רפפורט) אהוד   גורן (גרינבלט) אהרון   וולספורד (קוזי) לאה
אקוה דוד   גיספן (ג'ספן) יוסף   וינברג רות
אקרמן שאול   גלעדי (נובופרוצקי) יוסף   וינברג שליט חנה
אריה (ויסברג) יהודית   גפן (גפלה) חנוך   וינצויג סרג'
בלק (בלוך) קלמן   דואק (כהן ארזי) שושנה   וינר טוביה
בן אליהו (שינברג) חנה   דומבק (ינוביץ') טובה   וינשטוק (ברדן) בת עמי