איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (קצין) מרגלית   בן אליהו (שינברג) חנה   דואק (כהן ארזי) שושנה
אבירם (מזרחי, בן משה) נסים   בן דוד (סולימן) אסתר   דומבק (ינוביץ') טובה
אברוך (קמינסקי) שרה   בן דוד יצחק   דים יוסף
אברמוביץ (גימנייר) מלה   בן טל (חרובי) רות   דימנט צבי
אברמסון (גוטפריד) חיה   בן כהן גדעון משה   דרבן (דוברובסקי) אלי
אברמסון עמוס   בן סירא (באטוס) אנקה חנה   דרור (פרוסקובר) משה
אגי מרדכי   בק טובה   הוברמן (רונס) אדית
אגרנט (ניידיץ) רבקה   ברוך אברהם   הוכמן מרדכי
אדמוב (ממבוש) חיה   ברושה לואיס   הולצמן בן עמי
אדר יחזקאל   ברזילי (מייזל) דוד   הורביץ דליה
אולינקי יונה   גבריאלוב דוד   הורביץ רוממתי עזר (קוקה)
אולינקי (רוזנפלד) מרים   גדסי ראובן   הכהן (פוגל) סוזן
אופנהיימר שלמה מולה   גוב (כץ) צפורה   הלחמי שלמה
אזולאי יוסף   גוטרמן (ארליך) שרה   הלל (איזנברג) רחל
אנגלנדר יעקב   גורביץ (מינקוב) דבורה   הנוק (זוסמן) תרזה
אפרת (רפפורט) אהוד   גורן (גרינבלט) אהרון   ווטרמן (הורביץ) שמעונה
אקוה דוד   גיספן (ג'ספן) יוסף   וולספורד (קוזי) לאה
אקרמן שאול   גלעדי (נובופרוצקי) יוסף   וינברג רות
אריה (ויסברג) יהודית   גפן (גפלה) חנוך   וינברג שליט חנה
בלק (בלוך) קלמן   גרין (סולימן) רחל   וינצויג סרג'