איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (קצין) מרגלית   בן דוד (סולימן) אסתר   דימנט צבי
אבירם (מזרחי, בן משה) נסים   בן דוד יצחק   דרבן (דוברובסקי) אלי
אברוך (קמינסקי) שרה   בן טל (חרובי) רות   דרור (פרוסקובר) משה
אברמוביץ (גימנייר) מלה   בן כהן גדעון משה   הוברמן (רונס) אדית
אברמסון (גוטפריד) חיה   בן סירא (באטוס) אנקה חנה   הוכמן מרדכי
אברמסון עמוס   בק טובה   הולצמן בן עמי
אגי מרדכי   ברוך אברהם   הורביץ דליה
אדמוב (ממבוש) חיה   ברושה לואיס   הורביץ רוממתי עזר (קוקה)
אדר יחזקאל   ברזילי (מייזל) דוד   הכהן (פוגל) סוזן
אולינקי יונה   גבריאלוב דוד   הלחמי שלמה
אולינקי (רוזנפלד) מרים   גדסי ראובן   הלל (איזנברג) רחל
אופנהיימר שלמה מולה   גוב (כץ) צפורה   הנוק (זוסמן) תרזה
אזולאי יוסף   גוטרמן (ארליך) שרה   ווטרמן (הורביץ) שמעונה
אנגלנדר יעקב   גורן (גרינבלט) אהרון   וולספורד (קוזי) לאה
אפרת (רפפורט) אהוד   גיספן (ג'ספן) יוסף   וינברג רות
אקוה דוד   גלעדי (נובופרוצקי) יוסף   וינברג שליט חנה
אקרמן שאול   גפן (גפלה) חנוך   וינצויג סרג'
אריה (ויסברג) יהודית   דואק (כהן ארזי) שושנה   וינר טוביה
בלק (בלוך) קלמן   דומבק (ינוביץ') טובה   וינשטוק (ברדן) בת עמי
בן אליהו (שינברג) חנה   דים יוסף   ויצמן עזר