איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (קצין) מרגלית   בן דוד (סולימן) אסתר   דומבק (ינוביץ') טובה
אבירם (מזרחי, בן משה) נסים   בן דוד יצחק   דים יוסף
אברוך (קמינסקי) שרה   בן טל (חרובי) רות   דימנט צבי
אברמוביץ (גימנייר) מלה   בן כהן גדעון משה   דרבן (דוברובסקי) אלי
אברמסון (גוטפריד) חיה   בן סירא (באטוס) אנקה חנה   דרור (פרוסקובר) משה
אברמסון עמוס   בק טובה   הוברמן (רונס) אדית
אגי מרדכי   ברוך אברהם   הוכמן מרדכי
אגרנט (ניידיץ) רבקה   ברושה לואיס   הולצמן בן עמי
אדמוב (ממבוש) חיה   ברזילי (מייזל) דוד   הורביץ דליה
אדר יחזקאל   גבריאלוב דוד   הורביץ רוממתי עזר (קוקה)
אולינקי יונה   גדסי ראובן   הכהן (פוגל) סוזן
אופנהיימר שלמה מולה   גוב (כץ) צפורה   הלחמי שלמה
אזולאי יוסף   גוטרמן (ארליך) שרה   הלל (איזנברג) רחל
אנגלנדר יעקב   גורביץ (מינקוב) דבורה   הנוק (זוסמן) תרזה
אפרת (רפפורט) אהוד   גורן (גרינבלט) אהרון   ווטרמן (הורביץ) שמעונה
אקוה דוד   גיספן (ג'ספן) יוסף   וולספורד (קוזי) לאה
אקרמן שאול   גלעדי (נובופרוצקי) יוסף   וינברג רות
אריה (ויסברג) יהודית   גפן (גפלה) חנוך   וינברג שליט חנה
בלק (בלוך) קלמן   גרין (סולימן) רחל   וינצויג סרג'
בן אליהו (שינברג) חנה   דואק (כהן ארזי) שושנה   וינר טוביה