איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב (הדה) בתיה בריגיטה   בן אברהם יהודית   גינזברג יעקב
אברוך יצחק אייזיק   בן ארויה דוד   גלזר (עראקי) יהודית
אברמזון (כהן קגן) אידה   בן ארי ישראל   גליק משה
אוזי (קוסובסקי) צילה   בן צבי (מוינטויליסקי) אלימלך   גליקמן דינה
אורבך שרה   בנדר (פלדמן) בת שבע   גפני תיאודור-תדי
אורמן אמנון פיליפ   בעדני מרים   גרינשפון בר כוכבא
אילני (אוליבנבוים) שמואל   בק יעקב   גרשט פנחס
אליזוב מיכאל   בקר (הימן) אהובה   דברה דוד
אלמוג (אזף) ברטה   ברויטמן שמואל   דברה שמחה
אלמוזנינו אלברט   ברניצקי (נוביק) אהובה   דורון (בונדר) אני אסתר
אלפיה אברהם   ברקוביץ בארי (שפינר) פאולה   דיין (חרובי) הדסה
אלרואי (רצקי) פנחס   בשארי יהודה   דמארי (מזרחי) אסתר
אמיר אלישע   ג'מילי משה   דמארי בושמי שושנה
אניב (אנוקוב) לוי   גבירץ אריה   דן אפרים
אפלבוים (בנימיני) חנה   גולדברג (ארליך) מרים   הלוי דניאל
אריאלי מאיר   גולדנברג מאיר וולף   הלוי קראוני ברכה
ארקין (דנציגר) מרים   גולדנברג (מיבשן) נעמי   הראל (הרשקוביץ) גרשון
בולקינד מאיר   גולדשטיין (מנדלבלט) מרים   הראל (כהן) שמחה
בית הלחמי אלישיב   גולני (פלביץ) צביה   הררי (לוי) אסתר
בליי חיים   גורדון יצחק   הרשקוביץ (טוויטו) נצחיה