איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
סרולביץ אלכס   קאופמן פן (גוטמן) אביבה   ריבק (אברמסון) לאה
עדיני ישראל   קגננגיסר (אזובל) ויקטוריה   רייכמן (אפשטיין) חוה אוה
עופר (הרשקוביץ) שמעון   קוהוסוב רבקה   רפפורט ברטה יעל
עוקשי שולמית   קוטב יעקב מרדכי   רפפורט (אברמוביץ) שושנה
פוחצ'בסקי מאיר   קויפמן זלמן   שבילי יצחק
פייג (גולדברג) בתיה   קטלן נתן   שבל (קלימקר) רבקה לילי
פיין (פופל) שרה   קנטר מנחם   שוורץ רוטפילד (האוזדורף) רוז
פינברג בוריס   קפארה (גלוסקא) יעל   שחורי מלאכי
פלג (צימלגיסר) קלמן   קפלינסקי חנה   שחין אליה
פלדי רפאל   קרני (סלביטקר) יפה   שחר (גפן) תמר
פלום נתן שמואל   קרניאל לוסי   שמאי משה
פריד (אביוב) יפה   קרצ'בסקי דניאל   שמואלזון ישה יעקב
פרידמן (מרגלית זוסמן) פנינה   רבינוביץ שמשון   שמוטקין (לנדוי) טובה
פרייזלר (לוי) עליזה ליסי   רגבי (רוגובסקי) מיכאל   שמש (טביב) שמחה
פרלמן (גולדפרב) מרים   רובוצ'ק (צינדר) צילי ציציליה   שנק (קבשנבסקי) לינה
פרנקו (סיטון) סימה   רובינשטיין (פירשט) פרומה   שפר (שניפר) אורי
פרס (כץ) לאה   רוזנמן אריקה   שרפהרץ (פלברט) לאה עליזה
צוקרמן (הורביץ) שרונה   רוזנפלד (לוין) בולה דבורה   תמיר (רבינוביץ) מיה מרים
צור (בן דוד) פנינה   רוזנפלד שרגא   תשבי (שקולניק) רחל