איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (אולמן) דינה   בורשטיין (קרצ'בסקי) מאירה   גליקמן צבי
אברמוב ראובן   ביסטריצר בצלאל   גפלא צדוק
אברמוביץ חגי   בלנקמן (לאונר) אורה   גפלה (דהרי) פנינה
אברמוביץ (יונתי) צנועה   בלק (ריצ'לר) פרידה   דויטש (ימשון) אסתר
אברמסון ברכה   בן זכריה יוסף   דשבסקי (זיפקינד) בלה
אברמסון שבתאי שפלה   בן שלום (אקוה) אהובה   הולץ (זרחוביץ) בתיה
אהרונסון (קוזי) מאירה   בסקינד יגאל   הורביץ אריאל
אורשר משה   בעדני משה   הורביץ יעקב אורי
אזולאי רועי   בר נס (רוז'נסקי) שולמית   הייפרט (חוינה) יוכבד
איזקסון (ציזלינג) רות   בראון יחזקאל   הייפרט פאול
איל (רובשקין) שמואל   ברוך רחמים   הייפרט פאול פנחס
אלמוג (חיסין) אברהם   ברוק (שיינברגר) חנה   הייפרט פנחס פאול
אמיתי מרים   ברס (לחמן) טובה   הימן משה
אנגל (ספקטור) צפורה   בשארי מתיתיהו   הרשקוביץ יגאל
אפשטיין אברהם אייבי   בשארי (סיבהי) ציונה   ווטרמן רפאל
אקוה שמעון   גולדברג עמנואל   וינברג חיים
אריה יעקב   גורדון-קיס רחל   וינדמן עמנואל
ארליך אהרון   גורן (גרנובסקי) צבי   וינשטוק יוסף הרמן
ארקין אהרון   גלוסקא יוסף   זהבי בן גל (דוברובסקי) אהרונה רוני
בארי (אפשטיין) מיכאל   גליקמן חנה   זיגר מתניה