איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב משה   ברניצקי יוסף   הורביץ (אסא) רינה
אברמוביץ צבי   ברס פרנסי   היגינס (הלוי) רות
אופק (קדישמן) רחביה   ברס צפורה   היימס הלן
אושדי מרדכי   ברקוביץ יעקב   הלוי שי
איזקסון אליהו   ברקוביץ (ברזילי) שולמית   הרן (טימברג) פנינה
אייכהולץ שולמית   גולדברג (דמארי) רחל   הררי אברהם
אלון (קליבנסקי) מודי   גולדשטיין דוד   הררי (קירז'נר) אסתר
אליזוב שמואל   גורפינקל זאב   וייל (רוחה) מזל
אלינגהם (ויצמן) יעל   גינדי (ששון) אסתר   ויינשטיין (אלכמיסטר) בלה
אלקיים לאה   גינזבורג (שליט) ביתיה   וינשלבוים אברהם
אריה יצחק מאיר   גיסין דוד   ויס יוטה
אריה שלמה   גלזר ישראל   זוהר (בונדר) רחל
ארליך דב   גרבורג צבי   זוסמן (הרמן) יהודית
ארנון (כהן כהן) מלכה   גרטי יצחק   זילמן חנוך
אתיאל בן ארצי   גרשוני (פניק) רחל   זמיר בולר צבי
בילינקא טובה   דויטש טובה   זרחוביץ שאול
בן דוד יוסף   דייטש (ברנשטיין) דורותי   חוברה מרדכי
בן יעקב (פרוסקובר) יגאל   דמארי יונה   חומסקי דב
בנימיני נסים   דן דן   חייט (בלוך) נועה
ברונשטיין (וולובלסקי) אסתר   דשבסקי (עוזרי) אסתר   חיסין (פרידמן) אהובה