איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב משה   ברניצקי יוסף   היימס הלן
אברמוביץ צבי   ברס פרנסי   הלוי שי
אופק (קדישמן) רחביה   ברס צפורה   הררי אברהם
אושדי מרדכי   ברקוביץ יעקב   הררי (קירז'נר) אסתר
איזקסון אליהו   ברקוביץ (ברזילי) שולמית   וייל (רוחה) מזל
אייכהולץ שולמית   גולדברג (דמארי) רחל   ויינשטיין (אלכמיסטר) בלה
אלון (קליבנסקי) מודי   גולדשטיין דוד   וינשלבוים אברהם
אליזוב שמואל   גינדי (ששון) אסתר   ויס יוטה
אלינגהם (ויצמן) יעל   גינזבורג (שליט) ביתיה   זוהר (בונדר) רחל
אלקיים לאה   גיסין דוד   זוסמן (הרמן) יהודית
אריה יצחק מאיר   גלזר ישראל   זילמן חנוך
אריה שלמה   גרטי יצחק   זמיר בולר צבי
ארליך דב   גרשוני (פניק) רחל   זרחוביץ שאול
ארנון (כהן כהן) מלכה   דויטש טובה   חוברה מרדכי
אתיאל בן ארצי   דייטש (ברנשטיין) דורותי   חייט (בלוך) נועה
בילינקא טובה   דמארי יונה   חיסין (פרידמן) אהובה
בן דוד יוסף   דן דן   חרובי אבישי-ברוך
בן יעקב (פרוסקובר) יגאל   דשבסקי (עוזרי) אסתר   חריפאי בן שחר
בנימיני נסים   הורביץ (אסא) רינה   חתוכה (ג'מילי) ברכה
ברונשטיין (וולובלסקי) אסתר   היגינס (הלוי) רות   טביב אלחנן