איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב משה   בן דוד יוסף   גרטי יצחק
אברמוביץ צבי   בן יעקב (פרוסקובר) יגאל   גרשוני (גרשונוביץ) מקס
אוירבך יעקב   בנימיני נסים   גרשוני (פניק) רחל
אופק (קדישמן) רחביה   ברונשטיין (וולובלסקי) אסתר   דהאן נעים
אושדי מרדכי   ברוק ישראל   דויטש (שניידר) טובה
אזולאי דינה   ברניצקי יוסף   דייטש (ברנשטיין) דורותי
איזקסון אליהו   ברס פרנסי   דמארי יונה
אייכהולץ שולמית   ברס צפורה   דן דן
איכילוב (זלוצובר) לילי   ברסמן יוסף   דשבסקי (עוזרי) אסתר
אלון (קליבנסקי) מודי   ברקוביץ יעקב   הורביץ (אסא) רינה
אליזוב שמואל   ברקוביץ (ברזילי) שולמית   היגינס (הלוי) רות
אלינגהם (ויצמן) יעל   גולדברג (דמארי) רחל   היימס (וינברג) הלן
אלקיים לאה   גולדשטיין דוד   הלוי שי
אריה יצחק מאיר   גומולקה ניסן   הרן (טימברג) פנינה
אריה שלמה   גורפינקל זאב   הררי אברהם
ארליך דב   גינדי (ששון) אסתר   הררי (קירז'נר) אסתר
ארנון (כהן כהן) מלכה   גינזבורג (שליט) ביתיה   ובר חיים
אתיאל בן ארצי   גיסין דוד   וייל (רוחה) מזל
בוקסר (ילובסקי) יפה   גלזר ישראל   ויינשטיין (אלכמיסטר) בלה
בילינקא טובה   גרבורג צבי   וינשלבוים אברהם