איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב משה   ברונשטיין (וולובלסקי) אסתר   דמארי יונה
אברמוביץ צבי   ברוק ישראל   דן דן
אופק (קדישמן) רחביה   ברניצקי יוסף   דשבסקי (עוזרי) אסתר
אושדי מרדכי   ברס פרנסי   הורביץ (אסא) רינה
איזקסון אליהו   ברס צפורה   היגינס (הלוי) רות
אייכהולץ שולמית   ברסמן יוסף   היימס (וינברג) הלן
איכילוב (זלוצובר) לילי   ברקוביץ יעקב   הלוי שי
אלון (קליבנסקי) מודי   ברקוביץ (ברזילי) שולמית   הרן (טימברג) פנינה
אליזוב שמואל   גולדברג (דמארי) רחל   הררי אברהם
אלינגהם (ויצמן) יעל   גולדשטיין דוד   הררי (קירז'נר) אסתר
אלקיים לאה   גורפינקל זאב   וייל (רוחה) מזל
אריה יצחק מאיר   גינדי (ששון) אסתר   ויינשטיין (אלכמיסטר) בלה
אריה שלמה   גינזבורג (שליט) ביתיה   וינשלבוים אברהם
ארליך דב   גיסין דוד   ויס (הירש) יוטה
ארנון (כהן כהן) מלכה   גלזר ישראל   זוהר (בונדר) רחל
אתיאל בן ארצי   גרבורג צבי   זוסמן (הרמן) יהודית
בילינקא טובה   גרטי יצחק   זוצקי אדי לוי
בן דוד יוסף   גרשוני (פניק) רחל   זילמן חנוך
בן יעקב (פרוסקובר) יגאל   דויטש (שניידר) טובה   זליבנסקי מאיר
בנימיני נסים   דייטש (ברנשטיין) דורותי   זמיר בולר צבי