איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבישר בן ציון   בן יעקב (מרגלית) שולמית   גל (ילינק) נדיה גיזלה
אברוך חנינא   בן שחר (משתילים) זאב   גל (לובמן) צלה
אופנהיים יוסף יוסקה   בנימין נסים   גרשונוביץ יעקב
איילי (גורה) נעמי   בסקום ביל   דמארי זכריה
אלדר הרצל   ברגר (גניס) עדה   דרובין מאיר
אלוג'י אלדד   ברדן ישראל   הושנדר צבי
אלוני יוסף   ברוך מזל   היינמן גרשון
אלירז (סולימן) ג'מילה יפה   ברקאי יוספה   היינמן (סמטר סמפטר) תמר
אלקוצר (רגוניס) רחל   ברקוביץ (לנס) גרטי   הלוי מיכאל
אמבר (ברנשטיין) רות   ג'מיל (טביב) צפורה   הלמן יהודה
אקוה יהודה   גוטשטיין בת שבע   המאירי (אברמוביץ) שרה
ארבל עמיהוד   גולדברג אברהם   הרצבי (קרסנשטיין) צפירה
אשכולי (הורנפלד) מרים   גולדברג (ברדן) יעל   הררי שלום
אשל תמר   גולדברג ישראל חיים   וינברג (רפפורט) נחמה
בובשובר אברהם אברשה   גולדנברג בן ציון   וינר גדעון
בידלובסקי משה   גולן (מזרחי) רינה   וקסלר (קפלן) טובה
ביועס מרים   גורודצקי (גלזר) דבורה   זאיק ברוך
בית הלחמי נגה   גיבשטיין גלזר יהודית   זינגר דוד
בלומברג אלחנן   גינדי (כדריה) מזל   זינגר מנחם
בן ארצי (נוריאל) חנה   גל חיים   זית עמישוע