איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קרניאל (כהן) ויקטוריה   רוזנבאום יצחק   שאול דניאל דני
קרסנשטיין צפורה   רוזנטל (יעקובי) אורזולה נעמי   שמיר (מרקוביץ) חיה רבקה
ראב"ד דן   רוזנפלד שלמה   שפטל (רבינוביץ) פוליה
רבינסקי (רבינוביץ) לאה   רוט אהרון   שפר (שניפר) יאיר
רגבי (רוגובסקי) צבי   רוטשילד (וולהיים) סוזי שושנה   שרון (שרמן) אברהם שרי
רובשקין (כהן) שושנה   רוס משה   שרמן אלפרד
רוזן (קזושנר) שולמית   ריכטר רפאל