איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
חזי לוי אברהם   מוסאל נחום   עראקי אהרן
חן טוב נחמיה   מילר (גרשקוביץ) טניה   עשת יצחק
חנקין (גלזר) יהודית   מילר שלום   פוחצ'בסקי אליסף ספי
חפיף זכי יצחק   מישורי אברהם נח   פיכמן (קושניר) שחורה
טביב בנימין   מנדל ישי   פינסקי (פירשט) מלה
יאבו משה מוסה   מרגלית (בקשיצקי) טובה   פלדמן (מימון) מזל
ינובסקי ידידיה   נאמן איתן   פלום מוריץ
יעקובוביץ לאה   נוימן (עפרון) פנינה   פניני (פרלמן) צבי
יעקובי יעקב   נורדשטיין (לסר) הדסה   פרלמן ישראל
יצחקי (אברמוב) רות   נחימוביץ פרץ   פרס יואל
ישקולביץ (מדליה) שולמית   ניבוד חיים   צוקרמן אברהם
כהן (יעקובי) שרה   סאבו (אריה) מלכה   צלליכין מאירה
כורמן (לימישוב) שרה   סולימן (אביוב) מרים   קטלר (אברבאיה) גאולה
כספי משה   סיבהי שלום   קיפרמן (סולימן) אסתר
כץ (לימישוב) בילה שרה   סלע (סוחוזברסקי) אברהם   קירשט (גבירץ) שרה
להמן (הייפרט) קרולה   סמיטנקה יעקב   קלדרון (לונדון) רחל
לוי (מזרחי אבירם) מרגלית   ספקטור חיים   קליביצקי יצחק
לוין מם (מ')   ספקטור יצחק צקו   קליין (סולימן) אסתר
לוין (מילר) שושנה   עומסי (חדד) שרה   קפלן משה
לנגר ישראל   עוקשי (גלוסקא) יהודית   קרייס אליהו אגון