איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ויסמן ישראל   לוין (מילר) שושנה   עומסי (חדד) שרה
זוסמן גבריאל   לנגר ישראל   עוקשי (גלוסקא) יהודית
חבקין (צלאל) דבורה   מוסאל נחום   עראקי אהרן
חזי לוי אברהם   מילר (גרשקוביץ) טניה   עשת יצחק
חנקין (גלזר) יהודית   מילר שלום   פוחצ'בסקי אליסף ספי
חפיף זכי יצחק   מישורי אברהם נח   פיכמן (קושניר) שחורה
טביב בנימין   מנדל ישי   פינסקי (פירשט) מלה
יאבו משה מוסה   מרגלית (בקשיצקי) טובה   פלדמן (מימון) מזל
ינובסקי ידידיה   נאמן איתן   פלום מוריץ
יעקובוביץ לאה   נוימן (עפרון) פנינה   פניני (פרלמן) צבי
יעקובי יעקב   נורדשטיין (לסר) הדסה   פרידמן שמואל דוגו
יצחקי (אברמוב) רות   נחימוביץ פרץ   פרלמן ישראל
ישקולביץ (מדליה) שולמית   ניבוד חיים   פרס יואל
כהן (יעקובי) שרה   סאבו (אריה) מלכה   צוקרמן אברהם
כורמן (למישוב) שרה   סוחוז'בסקי אברהם   צלליכין מאירה
כספי משה   סולימן (אביוב) מרים   קטלר (אברבאיה) גאולה
כץ (למישוב) בילה שרה   סיבהי שלום   קיפרמן (סולימן) אסתר
להמן (הייפרט) קרולה   סמיטנקה יעקב   קירשט (גבירץ) שרה
לוי (מזרחי אבירם) מרגלית   ספקטור חיים   קלדרון (לונדון) רחל
לוין מם (מ')   ספקטור יצחק צקו   קליביצקי יצחק