איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב פנחס   בולקינד יגאל   גרוסמן משה
אבירם (אברמוביץ) יהושע   בונדר שמואל   גרוסמן (פישר) רבקה
אבירם (טויבר) לאה   ביאזי (לוי) בתיה   גרצברג חיה
אבן (קרון) תמר   בירגר אבשלום   דברה יהודית
אברמוב אברהם   בלנקמן בן ציון בנו   דמארי סעדיה
אברמוב עמנואל   בן אהרון צדוק אברהם   דשבסקי דוד
אברמוביץ (צלליכין) בתיה   בן ברק (גולני) מכבית   הוברמן (אברוך) חסידה
אברמוביץ (ענטין) מרים מירצה   בן יעקב עמנואלה   הוניג עמיחי
אברמוביץ מתתיהו   בן עמי (קדישמן) אהרון   הימן ישראל
אברמסון יונתן יונץ   בן שחר (פרידמן) דינה   הס (אגי) עליזה שמחה
אברמסון (גולדשמיט) פנינה   בק ישראל   והב (השאש) שושנה
אדמוביץ אדם (יעקובי) הדסה   בר (הלוי) לאה   וויט מרים
אוליבן (אוליבנבוים) אליעזר   ברס חיים   וולפוביץ משה
אורון (ברונשטיין) עבריה   ברסוק גרשון   ויזנסקי יהודית
אלינגהם קונל וולסי   ברקאי פנחס   וימן (פינברג) אהובה
אלכמיסטר יוסף   בשארי בנימין   וינברג גרסטנר רחל אביבה
אלקיים רחמים   גוהלני רחל   ויסברג אפרים
אנוקוב גבריאל   גוטשטיין צבי   ויסמן ישראל
אפרתי (גדסי) מנחם   גולדין (דרוזדובסקי) אסתר   זוסמן גבריאל
אפשטיין (ויסמן) זיוה   גפלה חיים   חבקין (צלאל) דבורה