איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברוך (שרמן) ציונה   בנימיני יהונתן נתן   הראל (קניגסברג) צבי
אברוך שבתאי   בקר יגאל   וגנר (בלוטין) לאה
אברמסון מתניה   ברוק מנחם מנדל   וייל אברהם ארתור
אדלר יצחק   ברניצקי שלום שמונה   וימן משה
אהרוני (מלמד) הדסה   ברקוביץ פולה   וינבוים (אריה) לאה
אוסטשינסקי (טוליפמן) שולמית   ברשבסקי (גולדברגר) אסתר   וינטר חיים
אחיטוב חיה לאה   גולדברג ישראל   ויס משה ברוך
אייכהולץ וולטר   גולדשטיין מנחם   וכסלר (לנדקר) סופי
אלקיים יחיאל   גולן (מזרחי) אברהם   וקסלר יהושע
אפלבוים משה   גורדון יעקב   ז'יטובצקי זית שמעון
אפשטיין (לובלינר) רחל   גורה (ליס) יונה   זוהר (ברייטברט) שלמה
אריה שפרה   גורן (ווליכובר) ריבה רבקה   זוסמן מור ריא אליזבת
אתיאל עמיחי   גינגולד צבי   זיגלבאום אלכס
בוקסר אברהם   גרינפלד אליהו   זיגר (לרסון) הלן
בטלמן (קורפיסט) סופי   גרצברג נחום   זלצמן אסתר
ביץ (לנדגרטן) חוה   גרשט אברהם   חן טוב נחמיה
בית הלחמי נדביה   דימנט דוד   חרובי (בוקסר) רחל
בלוך אליהו אדוארד   דמארי (ילוז) פרחיה   טורצקי (רבינוביץ) חנה
בן יהודה יונה   הולץ משה   טייבר (אברמסון) גאולה
בן יוסף (זוסמן) חנן   הראל (המבורגר) יוסי   טרכטנברג אלחנן אליק