איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
רצ'קוף (יודלביץ) שולמית סלמה   שטורך טוני   שמאי זאב
שובל אברהם   שטזברג (פרסוב) גאולה ג'וליה   שרף חיים
שטוקהמר שכנא   שיף מידד   תם (מוסאל) שושנה