איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
רייטר (לוקשין) חוה   שטורך טוני   שרף חיים
רצ'קוף (יודלביץ) שולמית סלמה   שטזברג (פרסוב) גאולה ג'וליה   תם (מוסאל) שושנה
שובל אברהם   שיף מידד    
שטוקהמר שכנא   שמאי זאב