איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
כהנא (רוזנברג) הדסה   סולימן יוסף   קניזניק (רופמן) מתילדה מלכה
לבינט אירמה   סיבהי זכריה   קנר קלרה
לוי (עוג'ן) ציונה   עופרי (קפלינסקי) אסתר   קרוין טובה
מדליה חנה   עמיאל (ירוחם) מרגלית   קרומהולץ (רוזנר) טובה
מדמוני (חג'בי) צביה   פטאי (טולקובסקי) נעמי   קרישבסקי יעקב
מדניק זלדה   פינס (רטנר) נעימה   קרני (וולובלסקי) משה
מוגילביץ חובב   פלוטקין משה מישה   רבינוביץ (ריבקוב) חנה
מורדוך אליהו   פקולה אבשלום   רגבי (רוגובסקי) מאיר
מושין (אלכסנדר) דוריס ויקטוריה   פרידברג (פלום) איטל אידה   רובין מרים
מזרחי מרדכי   פרידמן פנחס   רוגוטנר אליהו
מלבסקי (הוברמן) שולמית   פרנקו עובדיה   רוזנבלט (חיסין) חוה
מנידור (גרבורג) מרים מימי   פרנקל (נוידורף) גניה   רוזנבלט עקיבא
מרגלית (מורבין) יהודית אידה   פרנקנשטיין (קוניצ'ר) יונה אורזולה   רוחה אברהם
מרקוביץ חנה   פרנקנשטיין (עוקשי) לאה   רוט (רוזנבאום) חנה
נהמי שלמה   פרסוב גרטרוד   רון (זינגר) חיים
נוסבאום יחזקאל   ציפריס רבקה   רייטר (לוקשין) חוה
ניסימוב ניסים   צלליכין יהודה   רצ'קוף (יודלביץ) שולמית סלמה
נתן (לימישוב) רבקה   צרפתי אהרון   שובל אברהם
סגל דניאל   קזושנר (אופנגל) רבקה   שטוקהמר שכנא
סגל שמואל   קלס מקס   שטורך טוני