איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
כדר שלמה   ניסימוב ניסים   צלליכין יהודה
כהנא (רוזנברג) הדסה   נתן (למישוב) רבקה   צרפתי אהרון
כץ מרדכי צבי   סגל דניאל   קזושנר (אופנגל) רבקה
לביאנט אירמה   סגל שמואל   קלס מקס
לוי (עוג'ן) ציונה   סולימן יוסף   קלצ'קי (כץ) יהודית
מדליה חנה   סיבהי זכריה   קניזניק (רופמן) מתילדה מלכה
מדמוני (חג'בי) צביה   עופרי (קפלינסקי) אסתר   קנר קלרה
מדניק זלדה   עמיאל (ירוחם) מרגלית   קרוין טובה
מוגילביץ חובב   פטאי (טולקובסקי) נעמי   קרומהולץ (רוזנר) טובה
מורדוך אליהו   פינס (רטנר) נעימה   קרישבסקי יעקב
מושין (אלכסנדר) דוריס ויקטוריה   פלוטקין משה מישה   קרני (וולובלסקי) משה
מזרחי ישראל   פקולה אבשלום   רבינוביץ (ריבקוב) חנה
מזרחי מרדכי   פרידברג (פלום) איטל אידה   רגבי (רוגובסקי) מאיר
מילר חיים   פרידמן פנחס   רובין מרים
מלבסקי (הוברמן) שולמית   פרנקו עובדיה   רוגוטנר אליהו
מנידור (גרבורג) מרים מימי   פרנקל (נוידורף) גניה   רוזנבלט (חיסין) חוה
מרגלית (מורבין) יהודית אידה   פרנקנשטיין (קוניצ'ר) יונה אורזולה   רוזנבלט עקיבא
מרקוביץ חנה   פרנקנשטיין (עוקשי) לאה   רוחה אברהם
נהמי שלמה   פרסוב גרטרוד   רוט (רוזנבאום) חנה
נוסבאום יחזקאל   ציפריס רבקה   רון (זינגר) חיים