איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
יצחקי לוי   נוסבאום יחזקאל   ציפריס רבקה
כדר שלמה   ניסימוב ניסים   צלליכין יהודה
כהנא (רוזנברג) הדסה   נתן (למישוב) רבקה   קזושנר (אופנגל) רבקה
כץ מרדכי צבי   סגל דניאל   קלס מקס
לביאנט אירמה   סגל שמואל   קלצ'קי (כץ) יהודית
לוי (עוג'ן) ציונה   סולימן יוסף   קניזניק (רופמן) מתילדה מלכה
מדליה חנה   סיבהי זכריה   קנר קלרה
מדמוני (חג'בי) צביה   עופרי (קפלינסקי) אסתר   קרוין טובה
מדניק (שוסטר) זלדה   עמיאל (ירוחם) מרגלית   קרומהולץ (רוזנר) טובה
מוגילביץ חובב   פטאי (טולקובסקי) נעמי   קרישבסקי יעקב
מורדוך אליהו   פינס (רטנר) נעימה   קרני (וולובלסקי) משה
מושין (אלכסנדר) דוריס ויקטוריה   פלוטקין משה מישה   רבינוביץ (ריבקוב) חנה
מזרחי ישראל   פקולה אבשלום   רגבי (רוגובסקי) מאיר
מזרחי מרדכי   פרידברג (פלום) איטל אידה   רובין מרים
מילר חיים   פרידמן פנחס   רוגוטנר אליהו
מלבסקי (הוברמן) שולמית   פרנקו עובדיה   רוזנבלט (חיסין) חוה
מנידור (גרבורג) מרים מימי   פרנקל (נוידורף) גניה   רוזנבלט עקיבא
מרגלית (מורבין) יהודית אידה   פרנקנשטיין (קוניצ'ר) יונה אורזולה   רוחה אברהם
מרקוביץ חנה   פרנקנשטיין (עוקשי) לאה   רוט (רוזנבאום) חנה
נהמי שלמה   פרסוב גרטרוד   רייטר (לוקשין) חוה