איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב אבשלום   ברדן שלום   ויסמן יגאל
אברמסון אבשלום   ברקוביץ (טרגן) בלה   וירצר (זוסמן) שרה
איילון (הירשליר) דוד חיים   ג'דה (עוקשי) ידידה   זאבי (סיקלר) טובה
איל (רובשקין) משה מישקה   גבע (רוזנר) יעל   זהבי (קליביצקי) צפורה
אילני (אוליבנבוים) דניאל   גולדהנד (בירגר) רבקה   זונדרלינג (בוקשיצקי) רנה
אימרגוט (יהוד) יהודית   גולדמן רבקה רות   זוסמן משה
אקוה שמחה   גיבשטיין בצלאל זאב   זיו (זיבל) משה
ארנון (כהן עיראקי) משה   גלוסקא שמואל   זיכל (שיינבאך) אסתר אני
אשכולי (וינטראוב) יהושע   גלזר (זלצמן) צילה   זילברמן (וינברג) דבורה
בומזה (וקסלר) איטה אתל   דברה אברהם אלברט   זנדברג (גורדון) עליזה
בורוכוב (גולני) רחל   דיין (שוורץ) רות   זרחוביץ יצחק איציק
בן חור אלכסנדר   דיץ (עומסי) יעל   חבלצקי (נובופרוצקי) פנינה
בן משה (קלינרמן) עוזר   הלוי עמרם   חבקין (סטוצ'ינסקי) חנה
בן עמי (זוסמן) רבקה   הלוי קראוני שמואל   חוברה משה
בן שחר (משתילים) יהודה זלמן   המאירי (קרצ'בסקי) אליהו   טבצ'ניק (דומבק) מרים
בן שמואל שושנה   הראל (הניגסבר) חיים   יעקובוביץ דניאל
בנרף (בונדר) נחמה   הרן (מבורך) יריב   יעקובוביץ מיכאל
בסביץ יהודה   וילבוש יואל   יפה (שר) רחל ססי
בסקינד (פינלט) טובה   וילצ'יק הוניגסברג (אוניקובר) רות   יצחקי לוי
בקר יהודה   וינברג (גבריאלוביץ) אהובה   כדר שלמה