איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב אבשלום   ברקוביץ (טרגן) בלה   וילצ'יק הוניגסברג (אוניקובר) רות
אברמסון אבשלום   ג'דה (עוקשי) ידידה   וינברג (גבריאלוביץ) אהובה
איילון (הירשליר) דוד חיים   גבע (רוזנר) יעל   ויסמן יגאל
איל (רובשקין) משה מישקה   גולדהנד (בירגר) רבקה   וירצר (זוסמן) שרה
אילני (אוליבנבוים) דניאל   גולדמן רבקה רות   זאבי (סיקלר) טובה
אימרגוט (יהוד) יהודית   גיבשטיין בצלאל זאב   זהבי (קליביצקי) צפורה
אקוה שמחה   גלוסקא שמואל   זונדרלינג (בוקשיצקי) רנה
ארנון (כהן עיראקי) משה   גלזר (זלצמן) צילה   זוסמן משה
אשכולי (וינטראוב) יהושע   גרדוס מנחם דוד   זיו (זיבל) משה
בומזה (וקסלר) איטה אתל   דברה אברהם אלברט   זיכל (שיינבאך) אסתר אני
בורוכוב (גולני) רחל   דיין (שוורץ) רות   זילברמן (וינברג) דבורה
בן חור אלכסנדר   דיץ (עומסי) יעל   זנדברג (גורדון) עליזה
בן משה (קלינרמן) עוזר   הלוי עמרם   זרחוביץ יצחק איציק
בן עמי (זוסמן) רבקה   הלוי קראוני שמואל   חבלצקי (נובופרוצקי) פנינה
בן שחר (משתילים) יהודה זלמן   המאירי (קרצ'בסקי) אליהו   חבקין (סטוצ'ינסקי) חנה
בן שמואל שושנה   הראל (הניגסבר) חיים   חוברה משה
בנרף (בונדר) נחמה   הרן (מבורך) יריב   טבצ'ניק (דומבק) מרים
בסביץ יהודה   וולפמן (הנוך) אריקה אסתר   יעקובוביץ דניאל
בסקינד (פינלט) טובה   וולפמן היינריך הייני חיים   יעקובוביץ מיכאל
בקר יהודה   וילבוש יואל   יפה (שר) רחל ססי