איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב אבשלום   ברדן שלום   וינברג (גבריאלוביץ) אהובה
אברמסון אבשלום   ברקוביץ (טרגן) בלה   ויסמן יגאל
איילון (הירשליר) דוד חיים   ג'דה (עוקשי) ידידה   וירצר (זוסמן) שרה
איל (רובשקין) משה מישקה   גבע (רוזנר) יעל   זאבי (סיקלר) טובה
אילני (אוליבנבוים) דניאל   גולדהנד (בירגר) רבקה   זהבי (קליביצקי) צפורה
אימרגוט (יהוד) יהודית   גולדמן רבקה רות   זונדרלינג (בוקשיצקי) רנה
אקוה שמחה   גיבשטיין בצלאל זאב   זוסמן משה
ארנון (כהן עיראקי) משה   גלוסקא שמואל   זיו (זיבל) משה
אשכולי (וינטראוב) יהושע   גלזר (זלצמן) צילה   זיכל (שיינבאך) אסתר אני
בומזה (וקסלר) איטה אתל   גרדוס מנחם דוד   זילברמן (וינברג) דבורה
בורוכוב (גולני) רחל   דברה אברהם אלברט   זנדברג (גורדון) עליזה
בן חור אלכסנדר   דיין (שוורץ) רות   זרחוביץ יצחק איציק
בן משה (קלינרמן) עוזר   דיץ (עומסי) יעל   חבלצקי (נובופרוצקי) פנינה
בן עמי (זוסמן) רבקה   הלוי עמרם   חבקין (סטוצ'ינסקי) חנה
בן שחר (משתילים) יהודה זלמן   הלוי קראוני שמואל   חוברה משה
בן שמואל שושנה   המאירי (קרצ'בסקי) אליהו   טבצ'ניק (דומבק) מרים
בנרף (בונדר) נחמה   הראל (הניגסבר) חיים   יעקובוביץ דניאל
בסביץ יהודה   הרן (מבורך) יריב   יעקובוביץ מיכאל
בסקינד (פינלט) טובה   וילבוש יואל   יפה (שר) רחל ססי
בקר יהודה   וילצ'יק הוניגסברג (אוניקובר) רות   יצחקי לוי