איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב יוסף   בן יעקב (גולדברגר) אריה   וולובלסקי (קובל) בתיה
אבן (קמיניצקי) יוסף   בנטוב (זינגר) רבקה   וולפרט (גוטליב ביר) רות
אברמוביץ (ציטרינובסקי) ברכה   בק שלום   ויטחנובסקי (הלוי) רבקה
אברמוביץ ישראל   ברדי (ברדיצ'בסקי) גבריאל גבי   זאבי אשר
אורון (שטרן) אריה   ברניצקי ריטה רחל   זומר חיה שרה
איכילוב יאיר   ברנר (ליפשיץ) חסידה   זוסמן בנימין
איתן ריטה   ברסוק (גרבורג) צילה   זרחי בנימין
אנגל אהרון   בשארי יוסף   חיימי אביגדור
אקרשטיין ברכה   בשארי (דמארי) צביה   חנקין אברהם
אריה אברהם   גבריאלית (גבריאלוב) בתיה   חנקין (קרר) דבורה
ארנון (הרשקוביץ) זלפה   גודני חסידה   טופורובסקי (אזולאי) יהודית
אתיאל שדיאור   גור אריה (אלקון) יהודית   טורנינסקי (סולומון) רחל
בולקינד אלחנן   גלנץ שאול   יאבו (חלק) רבקה
בורשטין (שטינמן) פרחיה   גריגולד יוסף   יואלסון צרלס
ביאזי מאיר   גרשוביץ מיכאל   יזרסקי (ליפץ) אילה
בידק לאה   גשרי (גרבולסקי) אסתר   ילובסקי קלרה
בלקינד לרמן לאה   דרוקמן (ארבל) גאולה   יעקבזון אהרון
בן ברק איתמר   דרוקמן קרל   יעקבסון שלמה
בן גל (בנקהלטר) ראובן   הילזנרט (סטייכר) ירדנה   כהן (בן זאב) חבצלת
בן הלל יגאל   הרטמן מקס   כהן (מימון) יהודית