איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב יוסף   בנטוב (זינגר) רבקה   ויטחנובסקי (הלוי) רבקה
אבן (קמיניצקי) יוסף   בק שלום   זאבי אשר
אברמוביץ (ציטרינובסקי) ברכה   ברניצקי ריטה רחל   זומר חיה שרה
אברמוביץ ישראל   ברנר (ליפשיץ) חסידה   זוסמן בנימין
אורן (שטרן) אריה   ברסוק (גרבורג) צילה   זרחי בנימין
איכילוב יאיר   בשארי יוסף   חיימי אביגדור
איתן ריטה   בשארי (דמארי) צביה   חנקין אברהם
אנגל אהרון   גבריאלית (גבריאלוב) בתיה   חנקין (קרר) דבורה
אקרשטיין ברכה   גודני חסידה   טופורובסקי (אזולאי) יהודית
אריה אברהם   גור אריה (אלקון) יהודית   טורנינסקי (סולומון) רחל
ארנון (הרשקוביץ) זלפה   גלנץ שאול   יאבו (חלק) רבקה
אתיאל שדיאור   גריגולד יוסף   יואלסון צרלס
בולקינד אלחנן   גרשוביץ מיכאל   יזרסקי (ליפץ) אילה
בורשטין (שטינמן) פרחיה   גשרי אסתר   ילובסקי קלרה
בידק לאה   דרוקמן (ארבל) גאולה   יעקבזון אהרון
בלקינד לרמן לאה   דרוקמן קרל   יעקבסון שלמה
בן ברק איתמר   הילזנרט (סטייכר) ירדנה   כהן (בן זאב) חבצלת
בן גל (בנקהלטר) ראובן   הרטמן מקס   כהן (מימון) יהודית
בן הלל יגאל   וולובלסקי (קובל) בתיה   כובני (דהרי) רחל
בן יעקב (גולדברגר) אריה   וולפרט (גוטליב ביר) רות   לבה ישראל