איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב יוסף   ברנר (ליפשיץ) חסידה   חיימי אביגדור
אבן (קמיניצקי) יוסף   ברסוק (גרבורג) צילה   חנקין אברהם
אברמוביץ (ציטרינובסקי) ברכה   בשארי יוסף   טופורובסקי (אזולאי) יהודית
אברמוביץ ישראל   בשארי (דמארי) צביה   טורנינסקי (סולומון) רחל
אורן (שטרן) אריה   גבריאלית (גבריאלוב) בתיה   יאבו (חלק) רבקה
איתן ריטה   גודני חסידה   יואלסון צרלס
אנגל אהרון   גריגולד יוסף   יעקבזון אהרון
אקרשטיין ברכה   גרשוביץ מיכאל   יעקבסון שלמה
אריה אברהם   גשרי אסתר   כהן (בן זאב) חבצלת
ארנון (הרשקוביץ) זלפה   דרוקמן (ארבל) גאולה   כהן (מימון) יהודית
אתיאל שדיאור   דרוקמן קרל   כובני (דהרי) רחל
בולקינד אלחנן   הילזנרט (סטייכר) ירדנה   לבה ישראל
בורשטין (שטינמן) פרחיה   הרטמן מקס   לוי (גפלה) לאה
בידק לאה   וולובלסקי (קובל) בתיה   לוי (סולימן) רחל
בלקינד לרמן לאה   וולפרט (גוטליב ביר) רות   לויד (עוג'ן) אביגיל
בן ברק איתמר   ויטחנובסקי (הלוי) רבקה   לויוס (לוין) אספירה פירה
בן גל (בנקהלטר) ראובן   זאבי אשר   מאירוביץ עמי זכאי
בן יעקב (גולדברגר) אריה   זומר חיה שרה   מוהילביץ קופיל
בק שלום   זוסמן בנימין   מורטנפלד (פלאום) פריידה
ברניצקי ריטה רחל   זרחי בנימין   מושין דוד