איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב יוסף   ברנר (ליפשיץ) חסידה   חנקין אברהם
אבן (קמיניצקי) יוסף   ברסוק (גרבורג) צילה   טופורובסקי (אזולאי) יהודית
אברמוביץ (ציטרינובסקי) ברכה   בשארי יוסף   טורנינסקי (סולומון) רחל
אברמוביץ ישראל   בשארי (דמארי) צביה   יאבו (חלק) רבקה
אורן (שטרן) אריה   גבריאלית (גבריאלוב) בתיה   יואלסון צרלס
איתן ריטה   גודני חסידה   יעקבזון אהרון
אנגל אהרון   גריגולד יוסף   יעקבסון שלמה
אקרשטיין ברכה   גרשוביץ מיכאל   כהן (בן זאב) חבצלת
אריה אברהם   גשרי אסתר   כהן (מימון) יהודית
ארנון ארגר (הרשקוביץ) זלפה   דרוקמן (ארבל) גאולה   כובני (דהרי) רחל
אתיאל שדיאור   דרוקמן קרל   לבה ישראל
בולקינד אלחנן   הילזנרט (סטייכר) ירדנה   לוי (גפלה) לאה
בורשטין (שטינמן) פרחיה   הרטמן מקס   לוי (סולימן) רחל
בידק לאה   וולובלסקי (קובל) בתיה   לויד (עוג'ן) אביגיל
בלקינד לרמן לאה   וולפרט (גוטליב ביר) רות   לויוס (לוין) אספירה פירה
בן ברק איתמר   ויטחנובסקי (הלוי) רבקה   מאירוביץ עמי זכאי
בן גל (בנקהלטר) ראובן   זאבי אשר   מוהילביץ קופיל
בן יעקב (גולדברגר) אריה   זומר חיה שרה   מורטנפלד (פלאום) פריידה
בק שלום   זוסמן בנימין   מושין דוד
ברניצקי ריטה רחל   זרחי בנימין   מזרחי (סולימן) אסתר