איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב יוסף   בק שלום   זאבי אשר
אבן (קמיניצקי) יוסף   ברניצקי ריטה רחל   זומר חיה שרה
אברמוביץ (ציטרינובסקי) ברכה   ברנר (ליפשיץ) חסידה   זוסמן בנימין
אברמוביץ ישראל   ברסוק (גרבורג) צילה   זרחי בנימין
אורן (שטרן) אריה   בשארי יוסף   חיימי אביגדור
איכילוב יאיר   בשארי (דמארי) צביה   חנקין אברהם
איתן ריטה   גבריאלית (גבריאלוב) בתיה   טופורובסקי (אזולאי) יהודית
אנגל אהרון   גודני חסידה   טורנינסקי (סולומון) רחל
אקרשטיין ברכה   גור אריה (אלקון) יהודית   יאבו (חלק) רבקה
אריה אברהם   גלנץ שאול   יואלסון צרלס
ארנון (הרשקוביץ) זלפה   גריגולד יוסף   יעקבזון אהרון
אתיאל שדיאור   גרשוביץ מיכאל   יעקבסון שלמה
בולקינד אלחנן   גשרי אסתר   כהן (בן זאב) חבצלת
בורשטין (שטינמן) פרחיה   דרוקמן (ארבל) גאולה   כהן (מימון) יהודית
בידק לאה   דרוקמן קרל   כובני (דהרי) רחל
בלקינד לרמן לאה   הילזנרט (סטייכר) ירדנה   לבה ישראל
בן ברק איתמר   הרטמן מקס   לוי (גפלה) לאה
בן גל (בנקהלטר) ראובן   וולובלסקי (קובל) בתיה   לוי (סולימן) רחל
בן יעקב (גולדברגר) אריה   וולפרט (גוטליב ביר) רות   לויד (עוג'ן) אביגיל
בנטוב (זינגר) רבקה   ויטחנובסקי (הלוי) רבקה   לויוס (לוין) אספירה פירה