איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ציפרשטיין (קורצ'יק) אביבה   קטרון (פלום) מרים   שטוקהמר (פלדמן) שרה
צפרוני (צפלביץ') גבריאל   קלפטר שרה   שטרן נחמן
קאי (כרסנתי) מקסימה   קרניאל (אדלר) עדה   שיף ישורון
קביסניק מלכה   רבינוביץ בן עמי   שלנג (קגן) זלדה
קדם דב   רזניק מרים   שלנג (רושנסקי) חנה
קויפר (מבורך) יפה   רזניק שמריהו   שמיר (שמוקלר) עמירם
קולדין יהודית   רטנר (וולובלסקי) הניה   שרף (אפל) גרדה טובה
קופמן (גולדקורן) אסתר   ריטר (גולדברג) חנה    
קורנאן (סניידר) רוז   רכס (מלמד) מרים