איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
זוסמן רבקה רניה   לוין (פיין) בתיה   מלכין מיכאל
זוסמן (ינילוב) רחל   לוסטמן מאיר   מלניק רבקה
זילברמן יוסף   ליבוביץ צבי הרי   מרגלית (מרגוליס) משה
זלצמן יהושע   לייזר (ברון) בלנקה   מרנץ (פטר) שושנה
זמל (שניפר) צלה   לייזר היינץ חיים   נורדשטיין מנחם
זרחי סימה   לימן (פיס) אהובה   נתן פביאן
חיסין יהושע   לימן הרי   סגל משה
טביב (קנטרוביץ) חנה   לנדוי יוסף   סולימן שלמה
טפר (קליין) חנה   מאירי (מינכהאוזן) נפתלי   סוסלינסקי מרים
יזרסקי (ליפץ) אילה   מגל (לוקטוש) אהרון   סרדן (סיגלר) שרה
יזרסקי דב   מגל (טויבר) מלכה   פוטשניק שרה
יעקבזון דורה   מוגילבסקי (אוטנשטיין) יפה   פומרנץ (יוסילביץ) אהובה
ישראלסקי (רוזנוביץ) גוטה   מוסקו (זינגר) חנה   פופל משולם
כהן (טביב) ברכה   מושין קלמן אליהו   פופקו בוניה
כהן (קרון) ישראלה   מזרחי (כהן) שמחה   פז (פינצ'בסקי) אהרון
כרובי (קפוסטה) אליהו   מחניפקר (קלדרון) שושנה   פיכמן ישראל
לבנט (קויפמן) שושנה   מילר (וורנובסקי קוזלובסקי) חיה   פינברג יהושע
לובלינסקי יצחק   מימון אריה   פנסטר דוד
לוי ימימה   מינדלין משה   פרבר (חבובה) הלן
לוי קוברסי (טורקיה) עליזה   מלכוב (רבינוביץ) נחה   פרנס (שלומוביץ) רבקה