איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ נתן   ברקן (שרמן) פנינה   הירשפלד (בלוך) רחל ריטה
אברמסון (הילר) פנינה   גוטסמן (פובימברובסקי) מיכל   המאירי (קרויטורו) בומה אברהם
אוארבך (טולקובסקי) עדה   גוטסמן מנפרד   הנדרסון ג'ון
אולפינר יצחק   גולדברג (בית לחמי) שלומית   הרץ (וייס) זהבה
אייזן רבקה
הורים: יוסף, חיה; לידה: 1915
  גולדין בנימין   הרשקוביץ אברהם
אייזן רבקה
בן זוג: פישל פליקס; לידה: 1915
  גולומב בלומה   הרשקוביץ (מזובר) חיה
אילני (אוליבנבוים) שלמה   גורדון אבשלום   הרשקוביץ (להר) צביה
אקוה תמר   גורדון בלומה   וולובלסקי אלימלך
אריה אברהם ניסים   גורנברג (פיינסוד) רחל   וולובלסקי זהבה
בוירסקי פסח   גיבשטיין בצלאל זאב   וולף פיטר
בית הלחמי (לונדון, ברויטמן) ברכה   גלזר (שלאך) אידה יהודית   וולפרט נתן זליג
בלקינד עוזי   גפלה בשארי (טביב) שושנה   וולקוביץ (זליגמן) בתיה
בן דוד (ארליך) שושנה   גרשוביץ (ציפריס) לאה   ויזנסקי לאה
בן דור (בונדר) אהרון   דויטש סלו   ויטנברג (פינק) איטה
בסקינד נדב-עמינדב   דיין משה   וינברג (גולדמן) פנינה
בקר אבשלום   דנקנר (זוסמן) אינס מאירה   ורש (טרייהפט) יהודית
בר אילן (וינברג) צפורה פניה   דשבסקי (וולקוביסקי) אביגיל   זהבי (אלקיים, זיבלין) אסתר
ברגמן יעקב   הוכברגר (פיסטרונג) מנוחה   זהבי צבי
ברקאי אפרים   הוכברגר צבי   זוסמן רבקה רניה
ברקוביץ זאב   הורנפלד (טרופר) שרה   זילברמן יוסף