איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
מרקוביץ רגינה פנציה   פריד קלרה   קרנר סול
מרקוס הרולד ג'קסון   פרימן רפאל   רוט יעקב
מרש (בלקינד) שפרה   פרלמן מרדכי   רוטשילד שלמה
משנה יפה   פרנקנשטיין מרטין שמואל   רויז צילה
סוסלינסקי שאול   פרשוב זיסל נעמי   רויך שושנה
סטרוד (לובמן) שרה   צוקר אדי   רז (גרשוביץ) חיה
סינואני יעקב   ציגלרויט (קרן) חנה   רכטמן (איסרוק) יפה
סינואני יפת   ציטרינובסקי נתן   שובינסקי יצחק
סינואני (כהן) שמעה   צינוביץ (קרצ'בסקי) יהודית   שוורצמן שמעון
סמסונוב (וכסלר) דבורה בולה   צליל (קליינמן) אלה   שוכמן חוה
עוקשי יוסף   קאהן גבריאל   שולמן (וולפוביץ) צפורה
עשרי (טובי עוואד) ברכה   קאופר (הרפניסט) מינה מרים   שטוקהמר נחמיה
פדרליין אהרון   קובילוב עמנואל   שטורך ארנסט
פדרמן פנינה   קורן (ויגודסקי) יהודית   שטיין (הנוך) אולה אורזולה
פיין נחמן   קננגיסר זלמן   שטינמן יצחק
פינסקי לאון   קפלינסקי יעקב   שטרקנד (אורבך) מרים
פישביין דב   קרוניק אוה חוה   שמר (שמרקוביץ) מרדכי
פלוז (פוחצ'בסקי) נעמי   קרוק (ורטהיים) צילה   שנידר (שניידר) אלכסנדר שורה
פלטין (רוזנברג) מטילדה מטה   קריצמן יוסף   שניידר (כרפס) רחל
פניק עדיאל   קרניאל מרדכי   שניפר אבישלום