איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
הרשקוביץ (זרחוביץ) פרידה   טביב אביגיל   ליבוביץ רחל
ויגלר מרדכי   טל (מרקוביץ) יוסף   ליבוביץ שרגא פייבל
ויטורז' (קופלוביץ) רחל   טפר זאב   לישנסקי (פרדקין) גאולה
וייס אגוזי (כץ) אדית   יעקובי (כהן) שמחה   מגידוב יוסף
וינטר (טרסטרגר) חנה   יפה אריה   מדמוני (צברי) נעמי
וינר (יודילוביץ) יושבעת   יפה (שאול) יעל   מדמוני שלמה
ולד (פורוס) דבורה   יפה ירחמיאל   מור ג'ורג ארתור
ורדי (בורדה) פסח   ירון (גרינשפון) הימן   מורגנשטרן (צינוביץ) בתיה
ורניק (קפלן) חסיה   כדר (מזרחי) שרה   מזרחי אברהם
ורניק ישראל   כהן (אגי) שושנה   מזרחי (יששכרוב) שרה
ורש (ורטש) נחמה   כהן (כהן עראקי) שלום   מיודובסקי חיים
זאיק יעקב   כץ שלמה   מיכאלי (לוקשין) נעמי
זאיק קלרה חיה   לבני סוניה   מילר צבי
זיגר מאירה   לוי (דלבינגר) אלזה אסתר   מימון (דויטש) דבורה
זמורה (הולצמן) אהובה   לוי (מאי) חנה   מינץ רחל
זמל (לבנשטיין) עדה הילדנרד   לוי (והב) יונה חממה   מינקוב (רוזנקביץ) הניה
זמסקי (וויסיל) שרה   לוין אריה   מירצקי (גרשונוביץ) רבקה שיינה
חיון רוברט רפאל   לוין (שלומוביץ) מרים   מכניק פנחס
חנקין יוכבד   לוינסון אהרון   מכנר קליביצקי שרה
חרש (בירגר) אסתר   ליבוביץ (רוז'נסקי) צפורה   מרנץ דוד