איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברוך נתן   בלכר (מקלב) נעמי   גולדנזון (קליין) חנה
אברמוביץ זאב   בן ארי דניאל   גולי (מסעוד) מרים
אגי לאה ללה   בן דור (וינשטוק) שרה   גורה (גורן) ישראל לייב
אגסי אשר זליג   בן יהודה יעקב   גורלסקי (גורלניק) בלה
אגסי (אטינגר) צירל גאולה   בן משה אברהם   גורן (גולדורין) ברוך
אהרוני צבי   בנדר יעקב יענקל'ה   גורפיין אשר
אולפינר (שמוטקין) חיה   בנרף שמואל   גינזבורג (שוורץ) אוה
איזנברג (זמיחובסקי) רחל   בראון (קמפינסקי) עדה אדלה   גלוברמן חיה
אלחננוף בתיה   ברגמן ברכה   גלנץ (איידלשטיין) פרידה
אלסטר (מרשינסקי) יהודית   ברונשטיין (בן זאב) לאה   דואק נסים
אפשטיין (ז'אק) חמדה   ברס אהרון   דודזון (הרשלר) לאה
אריה אברהם ניסים   בשארי שמעון   דויטש דניאל
אשכנזי (אברמסון) בת עמי   בשויץ אברהם גנטר   דויטש מרדכי
אשל (גולדנזון) שפרירה   גבין (רפפורט) מרים   דומבק זלמן
בארי (מרעשלי) גרציה   גדסי (עמרני) בת שבע   דרור (טומשין) מרים מינה
בוטל (גלעדי) לאה   גולדברג חנה   דשבסקי פנחס
בוטקובסקי (בקר) הדסה   גולדברג (פרייס) שרה   הוברמן יוסף
בורובסקי (שטרן) דבורה ויטה   גולדין אליעזר   הולנד פנינה
ביקל (צונג) לאה   גולדין שושנה   הכהן (שוקרי) צפורה
בלומברג (רטקובסקי) צפורה   גולדנברג יצחק   הראל (אברמסון) יהודית