איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברוך נתן   בן משה אברהם   גורפיין אשר
אברמוביץ זאב   בנדר יעקב יענקל'ה   גינזבורג (שוורץ) אוה
אגי לאה ללה   בנרף שמואל   גלוברמן חיה
אגסי אשר זליג   בראון (קמפינסקי) עדה אדלה   גלנץ (איידלשטיין) פרידה
אגסי (אטינגר) צירל גאולה   ברגמן ברכה   דואק נסים
אהרוני צבי   ברונשטיין (בן זאב) לאה   דודזון (הרשלר) לאה
אולפינר (שמוטקין) חיה   ברס אהרון   דויטש דניאל
איזנברג (זמיחובסקי) רחל   בשארי שמעון   דויטש מרדכי
אלחננוף בתיה   בשויץ אברהם גנטר   דומבק זלמן
אשכנזי (אברמסון) בת עמי   גבין (רפפורט) מרים   דרור (טומשין) מרים מינה
בארי (מרעשלי) גרציה   גדסי (עמרני) בת שבע   דשבסקי פנחס
בוטל (גלעדי) לאה   גולדברג חנה   הוברמן יוסף
בוטקובסקי (בקר) הדסה   גולדברג (פרייס) שרה   הולנד פנינה
בורובסקי (שטרן) דבורה ויטה   גולדין אליעזר   הכהן (שוקרי) צפורה
ביקל (צונג) לאה   גולדין שושנה   הראל (אברמסון) יהודית
בלומברג (רטקובסקי) צפורה   גולדנברג יצחק   הרשקוביץ (זרחוביץ) פרידה
בלכר (מקלב) נעמי   גולי (מסעוד) מרים   ויגלר מרדכי
בן ארי דניאל   גורה (גורן) ישראל לייב   ויטורז' (קופלוביץ) רחל
בן דור (וינשטוק) שרה   גורלסקי (גורלניק) בלה   וייס אגוזי (כץ) אדית
בן יהודה יעקב   גורן (גולדורין) ברוך   וינטר (טרסטרגר) חנה