איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברוך נתן   בלכר (מקלב) נעמי   גולדין שושנה
אברמוביץ זאב   בן ארי דניאל   גולדנברג יצחק
אגי לאה ללה   בן דור (וינשטוק) שרה   גולדנזון (קליין) חנה
אגסי אשר זליג   בן יהודה יעקב   גולי (מסעוד) מרים
אגסי (אטינגר) צירל גאולה   בן משה אברהם   גורה (גורן) ישראל לייב
אהרוני צבי   בנדר יעקב יענקל'ה   גורלסקי (גורלניק) בלה
אולפינר (שמוטקין) חיה   בנרף שמואל   גורן (גולדורין) ברוך
איזנברג (זמיחובסקי) רחל   בראון (קמפינסקי) עדה אדלה   גורפיין אשר
אלחננוף בתיה   ברגמן ברכה   גינזבורג (שוורץ) אוה
אלסטר (מרשינסקי) יהודית   ברונשטיין (בן זאב) לאה   גלוברמן חיה
אפשטיין (ז'אק) חמדה   ברס אהרון   גלנץ (איידלשטיין) פרידה
אריה אברהם ניסים   ברסלין אנה חנה   גרינפלד חנה
אשכנזי (אברמסון) בת עמי   בשארי שמעון   דואק נסים
אשל (גולדנזון) שפרירה   בשויץ אברהם גנטר   דודזון (הרשלר) לאה
בארי (מרעשלי) גרציה   גבין (רפפורט) מרים   דויטש דניאל
בוטל (גלעדי) לאה   גדסי (עמרני) בת שבע   דויטש מרדכי
בוטקובסקי (בקר) הדסה   גולדברג חנה   דויטשר מלכה
בורובסקי (שטרן) דבורה ויטה   גולדברג מרדכי   דומבק זלמן
ביקל (צונג) לאה   גולדברג (פרייס) שרה   דרוז'ניצקי אברהם
בלומברג (רטקובסקי) צפורה   גולדין אליעזר   דרור (טומשין) מרים מינה