איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברוך נתן   בן דור (וינשטוק) שרה   גורה (גורן) ישראל לייב
אברמוביץ זאב   בן יהודה יעקב   גורלסקי (גורלניק) בלה
אגי לאה ללה   בן משה אברהם   גורן (גולדורין) ברוך
אגסי אשר זליג   בנדר יעקב יענקל'ה   גורפיין אשר
אגסי (אטינגר) צירל גאולה   בנרף שמואל   גינזבורג (שוורץ) אוה
אהרוני צבי   בראון (קמפינסקי) עדה אדלה   גלוברמן חיה
אולפינר (שמוטקין) חיה   ברגמן ברכה   גלנץ (איידלשטיין) פרידה
איזנברג (זמיחובסקי) רחל   ברונשטיין (בן זאב) לאה   דואק נסים
אלחננוף בתיה   ברס אהרון   דודזון (הרשלר) לאה
אפשטיין (ז'אק) חמדה   בשארי שמעון   דויטש דניאל
אשכנזי (אברמסון) בת עמי   בשויץ אברהם גנטר   דויטש מרדכי
אשל (גולדנזון) שפרירה   גבין (רפפורט) מרים   דומבק זלמן
בארי (מרעשלי) גרציה   גדסי (עמרני) בת שבע   דרור (טומשין) מרים מינה
בוטל (גלעדי) לאה   גולדברג חנה   דשבסקי פנחס
בוטקובסקי (בקר) הדסה   גולדברג (פרייס) שרה   הוברמן יוסף
בורובסקי (שטרן) דבורה ויטה   גולדין אליעזר   הולנד פנינה
ביקל (צונג) לאה   גולדין שושנה   הכהן (שוקרי) צפורה
בלומברג (רטקובסקי) צפורה   גולדנברג יצחק   הראל (אברמסון) יהודית
בלכר (מקלב) נעמי   גולדנזון (קליין) חנה   הרשקוביץ (זרחוביץ) פרידה
בן ארי דניאל   גולי (מסעוד) מרים   ויגלר מרדכי