איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קביסניק חנה   רוזנפלד יוסף   שמוקלר (קצב) שושנה
קוזניק ליפא   רוטשילד סידה   שמר (שמרלר גולדוסר) חנה
קולדין אברהם   רויך אהרון   שני (שניידר, אלפרין) חנה
קלדרון שלמה   רזי (מרקוס) גרדה   שניידר (קוץ) רבקה
קלמפנר לוי   שביט (פיבישוביץ) גרשון   שנק משה
קניג עמנואל   שבלונפלד (גרינברג) רחל   שפירא פניה
קראוזה עמיצור   שטינמן דוד   שפירא (גולדנברג) שרה
קרסו (אסתר) הילדה אידה דידי   שטראוס (רוזנבאום) טרודה   שרון (אברהם, שלומוביץ) יוסף
קרסנשטיין עמנואל   שי דב   שרמן מוריס
רובוצ'ק שמעון   שינקמן משה   שרעבי מרים
רודניצקי ימימה   שינקרייט ראובן   תמיר (טרכטמן) רפאל
רוזנטהל (שטיינמן) גרטי   שכטר יוסף   תשבי (דישבק) נחמיה
רוזנטל פאול שמעון   שלו (גורדון) חביבה    
רוזנפלד חנה   שלןמוביץ (טויבר) שפרה