איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
רוזנטל פאול שמעון   שטראוס (רוזנבאום) טרודה   שניידר (קוץ) רבקה
רוזנפלד חנה   שינקמן משה   שנק משה
רוזנפלד יוסף   שינקרייט ראובן   שפירא (גולדנברג) שרה
רוטשילד סידה   שכטר יוסף   שרון (אברהם, שלומוביץ) יוסף
רויך אהרון   שלו (גורדון) חביבה   שרמן מוריס
רזי (מרקוס) גרדה   שלןמוביץ (טויבר) שפרה   שרעבי מרים
שביט (פיבישוביץ) גרשון   שמוקלר (קצב) שושנה   תמיר (טרכטמן) רפאל
שבלונפלד (גרינברג) רחל   שמר (שמרלר גולדוסר) חנה   תשבי (דישבק) נחמיה
שטינמן דוד   שני (שניידר, אלפרין) חנה