איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
מונק יצחק   סולימן מרדכי   פרימן דרור יוסף
מוסקו שמואל   סופר יצחק   פרלמן אהרון
מיוחס (סרנגה) שרה   סלומון (שוורצמן) חסידה פרומה   פרנס חיים
מיט מקס   סנדזר רחל   פרנק יעקב
מילר ליאון   עזרוני חנה   פרנקל חנוך
מילר לייבל אריה   ענטר אלטונה אנטואנט זהבה   פרס אהרון
מילר (ביילי) לין   פאר (גרינהוט) אסתר תיאה   פרשקובסקי יואל בנימין
מינקוב רפאל   פארי (מרקוביץ) מאיר   פרשקובסקי (קפלן) מאשה
מלחן (תנעמי) ציונה   פדר יצחק   צ'רנוב חיה
מלכה אברהם   פוטרמן אברהם שלמה   צוזמר (צאזמרי) יצחק
מן (יפה) לאה   פוטרמן (בונים) זהבה גולדה   צוקרמן חיים
מנדלבום שרה   פיין יוסף   צוקרמן (ויינצ'יק) מלכה שושנה
מרגלית שבתאי   פינברג (אלוני לינדה) יפה   צוקרמן (חוסימסקי) רוחמה
מרקוביץ (בקמן) חוה   פינס יחיאל מיכאל   צייזלר (רטר) עדה אדלה
נוימן (ארדיטי) רות   פלום מקס   צייזלר שאול סלו סלק
נוסוביץ מרדכי   פן מתיו מיכאל   ציפריס יצחק
ניימן (גוטהילף) חמדה   פניק יוסף   צליל (צלליכין) דוד
ניימן מתתיהו   פרידמן טובה גיטל   צלליכין משה
נכוני (ניקר) משה   פרייזלר ליוש משה   צרפתי מרדכי
נפולסקי חיה   פריימרק (פלום) סבינה   קאופר שלמה