איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שדה (אטינגר) תקוה   שידלוביצקי יוסף   שפייר לודוויג
שובינסקי (בסקינד) יעל   שינדלר אברהם   שפינר (מושקוביץ) חנה
שובלי מרגלית   שלומוביץ מנחם   שקובסקי מקס יחזקאל
שטיין בנימין   שמוקלר (ליפשיץ) רינה   שרעבי יוסף
שטרנפלד (מרקוביץ) נחמה   שנק (זלצמן) אולגה   תם שלמה