איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
למדן צילה   סניור אהרון   קויפמן שבתאי
מאירי (לאופר) יעקב   סרקיס (גלין) אולגה   קויפר פנחס
מדליה נחום   עוקשי שלום   קומר אריה
מורטנפלד יחזקאל   עפרוני (בונדר) בלהה   קומר (בלאושטיין) שרה
מיודובסקי (ילין) מלכה   פאר שחורה   קוצר אריה
מילטין (פרומין) יפה   פדר (פרידמן) חיה   קלוצמן אלזה סילבנה
מימון ציונה   פוטשניקוב (טאובה) שרה   קליין משה
מירנסקי (ברוש) צפורה   פולק (גרוס) רחל   קלימקר (פובימברובסקי) טובה
מלחן עובדיה   פטריאס מקס   קרניאל חגי
מרגלית אהרון   פיין (אכטמן) צביה   קרצ'בסקי יעקב
מרקוביץ (מאיר) טובה   פישלזון יעקב   רבינוביץ (דרוקר) צופיה
נהמי מזל   פנחס (מדהלה) אסתר   רבינוביץ הרמתי משה מוזס
ניסימוב תמרה   פרח (קרישבסקי) פנינה נינה   רגב (יורוזדיצקי) גינה
נתניהו (סגל) צלה   פרידמן אברהם   רוזנבלום (ליפשיץ) פרחיה בלומה
סולימן משה   פריימרק ירחמיאל   רוזנשטיין (אלקון) אסתר
סולימן (קצין) רינה   פרנקו שרה   רוטשילד (שור) מאירה
סלומון ג'ורג'   פרשוב אלימלך   רז (מזרחי) משה
סלומון משה   פרשקר (רובין) פולה   רזי (רוזנברג) זיגי שלמה
סמברג רבקה   פת טובה   רטנר אופירה
סמולר (שבץ) שרה   קארש יהודה   רייכהרט אליעזר אריך