איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
דה פיליפס (ויגודסקי) אביגיל   זוסמן לאה   כהן אברהם
הורים: משה מרדכי, יוכבד; בת זוג: ישראלה; לידה: 1912
דה-סואן (אדמוב) שולמית   זלינגר ראובן   כהן אברהם
בת זוג: שושנה; לידה: 1912
דויטש מרים   זלצמן (מילרד) סטפה   כהן חיים ישראל
האנובר הנאור שמואל זיגפריד   זלצר (הלוי) חנה   כהן יואל
הוברמן שלמה   זמסקי ישעיהו   כהן שלמה
הייפרט (שיינין) חנה הדי הדוויג   חבקין (אוסליק) רבקה   כהן (רפפורט) שרה
הילמן (פוקס) צביה רחל   חובב (סלומון) שושנה   כהנא בנימין
הינדי (עוקשי) ציונה   חיימוביץ (רוזנהולץ) רחל   כהנוב יעקב
הירש משה מרטין   חסל (לוי) אירנה   כספי (גוגול) בתיה
הירש (הוס) פולה פרלה   חשביה (סוסלינסקי) דינה   כץ (שטינמן) שרה אסתר
הרשקוביץ אליהו   חשביה (טרכטינגוט) יהושע   לבוק (בק) רחל
ווג'ים (רצון) ברכה   טביב אברהם   לביאנט מאיר מקסי
וולפרט אורי הלמוט   טומשין (בילר) נחמה   לוי גדעון
ויגלר (פורשירם) שושנה זוזי   טייבר מנחם   לוי משה
וינברג יחיאל   טל (גולדברג) בתיה   לוין (פרנקל) אניוטה הניה
ויס אהרן   יזרסקי צבי   לוין משה
ולד מרדכי   ילובסקי גדעון   לוינברג צפורה
וקסלר שלמה   ילובסקי יעקב   לוינשטיין (גרוסמן) מנצי מריה
ורשביאק (שידלובסקי) חיה הלה   יעקבזון (קופקא) יהודית   ליס (שפטל) פרידה
זאיק (סין לייב) פייגה צפורה   כדר עובדיה   ליפשיץ (רובין) טובה