איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (שמעונוביץ) שושנה   ביביס טניה   גבע (נגלברג) יצחק
אבטיחי (רוזין) עפרה   בידק מרדכי   גדסי ירוחם
אבישי (אפרים) רבקה   ביקל עמנואל   גולדין זלמן
אדלשטיין גדעון   ביקל (קרטגנר) שרה   גולדנברג זקה
אהרוני (חכים) שרה   בירגר שמריהו   גולדנסקי אריה
אהרונסון חיים הורסט   בלאו (ארליכמן) שרה   גולדנסקי (זוסמן) רחל
אוסר ג'ק יעקב   בלגודטני בנימין   גורביץ אליהו
אורנשטיין (פלסטרשטיין) זהבה   בלגודטני לאה   גורנברג ירחמיאל
אילון (סגל) אביגיל   בלולו פלילה   גורפיין (שלומוביץ) שרה
אלוני (ברמן) חנה   בן אליעזר אסתר   גיבשטיין דורה
אנטין יגאל   בן דוד (וקסלר) צפורה   גינגולד חיה
אספורמוס מרים   בן יהודה (מוסאל) מרים   גינזבורג מיכאל
אספורמוס שמואל   בן שמואל משה   גלזר מרדכי
אפשטיין חיים   בק רבקה   גלצקי דוד
אשכנזי (אברמוביץ) צפורה   בקר שמואל   גפלה ירוחם
אשל אריה   ברונר (מיצמכר) יהודית   גרינברג (אכסנפלד) אטה
בוכסטר נתן   ברניצקי אליהו   גרינברג חיה שרה
בורובסקי משה   ברניצקי (ויסר) ציונה   גרשוני (ברגר) שרה סוניה
בורק (רבינוביץ) טובה   ברק (ברוקשצ'יק) צבי   דה פיליפס (ויגודסקי) אביגיל
בורשטיין (גלזר) נחמה   ברקוביץ (זלוצקי) חנה   דה-סואן (אדמוב) שולמית