איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (שמעונוביץ) שושנה   אשל אריה   בן דוד (וקסלר) צפורה
אבטיחי (רוזין) עפרה   בויגן יונה   בן יהודה (מוסאל) מרים
אבישי (אפרים) רבקה   בוכסטר נתן   בן שמואל משה
אברמוביץ משה   בומברג דבורה   בק רבקה
אדלשטיין גדעון   בורובסקי משה   בקר שמואל
אהרוני (חכים) שרה   בורק (רבינוביץ) טובה   ברוך אברהם
אהרונסון חיים הורסט   בורשטיין (גלזר) נחמה   ברוך לאה
אוסר ג'ק יעקב   בושמי שלמה   ברוכין ישראל
אורנשטיין (פלסטרשטיין) זהבה   ביביס (שיינמן) טניה   ברזלאי (מזורק) רחל
אזולאי ציון   בידק מרדכי   ברניצקי אליהו
אילון (סגל) אביגיל   ביקל עמנואל   ברניצקי (ויסר) ציונה
אלגזי (רבר) אלישבע פרידה   ביקל (קרטגנר) שרה   ברק (ברוקשצ'יק) צבי
אלוני (ברמן) חנה   בירגר שמריהו   ברקוביץ (זלוצקי) חנה
אלטורה (לזר) פאני   בלאו (ארליכמן) שרה   גבאי מלכה
אלקין מרים   בלגודטני בנימין   גבע (נגלברג) יצחק
אנטין יגאל   בלגודטני לאה   גדסי ירוחם
אספורמוס מרים   בלולו פלילה   גולדין זלמן
אספורמוס שמואל   בלום שושנה   גולדנברג זקה
אפשטיין חיים   בן אליעזר אסתר   גולדנסקי אריה
אשכנזי (אברמוביץ) צפורה   בן אליעזר רוזה   גולדנסקי (זוסמן) רחל