איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (שמעונוביץ) שושנה   בורשטיין (גלזר) נחמה   גבע (נגלברג) יצחק
אבטיחי (רוזין) עפרה   ביביס (שיינמן) טניה   גדסי ירוחם
אבישי (אפרים) רבקה   בידק מרדכי   גולדין זלמן
אברמוביץ משה   ביקל עמנואל   גולדנברג זקה
אדלשטיין גדעון   ביקל (קרטגנר) שרה   גולדנסקי אריה
אהרוני (חכים) שרה   בירגר שמריהו   גולדנסקי (זוסמן) רחל
אהרונסון חיים הורסט   בלאו (ארליכמן) שרה   גורביץ אליהו
אוסר ג'ק יעקב   בלגודטני בנימין   גורנברג ירחמיאל
אורנשטיין (פלסטרשטיין) זהבה   בלגודטני לאה   גורפיין (שלומוביץ) שרה
אילון (סגל) אביגיל   בלולו פלילה   גיבשטיין דורה
אלוני (ברמן) חנה   בן אליעזר אסתר   גינגולד חיה
אנטין יגאל   בן דוד (וקסלר) צפורה   גינזבורג מיכאל
אספורמוס מרים   בן יהודה (מוסאל) מרים   גלזר מרדכי
אספורמוס שמואל   בן שמואל משה   גלצקי דוד
אפשטיין חיים   בק רבקה   גפלה ירוחם
אשכנזי (אברמוביץ) צפורה   בקר שמואל   גרינברג (אכסנפלד) אטה
אשל אריה   ברניצקי אליהו   גרינברג חיה שרה
בוכסטר נתן   ברניצקי (ויסר) ציונה   גרשוני (ברגר) שרה סוניה
בורובסקי משה   ברק (ברוקשצ'יק) צבי   דה פיליפס (ויגודסקי) אביגיל
בורק (רבינוביץ) טובה   ברקוביץ (זלוצקי) חנה   דה-סואן (אדמוב) שולמית