איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (שמעונוביץ) שושנה   בורק (רבינוביץ) טובה   ברקוביץ (זלוצקי) חנה
אבטיחי (רוזין) עפרה   בורשטיין (גלזר) נחמה   גבע (נגלברג) יצחק
אבישי (אפרים) רבקה   ביביס (שיינמן) טניה   גדסי ירוחם
אברמוביץ משה   בידק מרדכי   גולדין זלמן
אדלשטיין גדעון   ביקל עמנואל   גולדנברג זקה
אהרוני (חכים) שרה   ביקל (קרטגנר) שרה   גולדנסקי אריה
אהרונסון חיים הורסט   בירגר שמריהו   גולדנסקי (זוסמן) רחל
אוסר ג'ק יעקב   בלאו (ארליכמן) שרה   גורביץ אליהו
אורנשטיין (פלסטרשטיין) זהבה   בלגודטני בנימין   גורנברג ירחמיאל
אזולאי ציון   בלגודטני לאה   גורפיין (שלומוביץ) שרה
אילון (סגל) אביגיל   בלולו פלילה   גיבשטיין דורה
אלוני (ברמן) חנה   בן אליעזר אסתר   גינגולד חיה
אנטין יגאל   בן דוד (וקסלר) צפורה   גינזבורג מיכאל
אספורמוס מרים   בן יהודה (מוסאל) מרים   גלזר מרדכי
אספורמוס שמואל   בן שמואל משה   גלצקי דוד
אפשטיין חיים   בק רבקה   גפלה ירוחם
אשכנזי (אברמוביץ) צפורה   בקר שמואל   גרינברג (אכסנפלד) אטה
אשל אריה   ברניצקי אליהו   גרינברג חיה שרה
בוכסטר נתן   ברניצקי (ויסר) ציונה   גרשוני (ברגר) שרה סוניה
בורובסקי משה   ברק (ברוקשצ'יק) צבי   דה פיליפס (ויגודסקי) אביגיל