איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (מזרחי) אברהם   ברדן יהודית   דנקוביץ מאיר
אברמסון טוביה   ברוך ציון   דשבסקי אבשלום
אהרונסון (פלוטניק) צילה   ברומברגר משה   דשבסקי ישראל
אוזי (גנץ) אריה   ברס בתיה   היימס ברי
אולבסקי משה   ברקמן (כהנוב) נעמי   הילמן אהרון ברוך
אייזנברג רינה   ברשבסקי משה   הינדי יעקב
אייכהולץ וילי זאב   גברון (מייזל) שולמית   הירשפלד יעקב
אלוני (דובינה) דוד   גוטפרוינד אברהם אלברט   הלל משה
אלתר (קניג) יוכבד   גולדברג אידה יהודית   הלפרין (כהן) חיה
ארנהיים סילביה אדית שרה   גולדברג יהודה   הלפרין הכהן משה דוד
בובשובר ראובן רובה   גור אריה (אינגרלייב) ישראל   הרשקוביץ צבי
בורלא (סניור) סטלה כוכבא   גורודצקי יצחק   הרשקוביץ (גובר) שחורה
בטלמן נח   גינדי הכהן מנחם   ויינשטיין אברהם
ביגלאיזן משה   גלר (פניק) חשובה   וייס אליהו
ביקל מאיר   גרשמן ברוך   וינבוים (אריה) לאה
בלומברג צבי   גרשמן (זק) בתיה באשה   וינברג יהושע
בן יהודה אבנר   דודיס (רוזנמן) פסיה   וינטר אברהם
בן עמי (רודמן) אביבה   דומבק רבקה   וינשטיין (מרקוביץ) נחמה
בר דן ישראל   דמול אברהם   ולד (שירצקי) חנה אני
בראון אליהו   דנציגר פרידה   ורדי (בורדה שינדלר) יהודית