איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
רסינסקי (איזבצקי) פלה   שוסהיים (ברון) חנה אני   שליט (גרסין) לילי
רצ'בסקי (ולד) יפה   שטיינברג סלע (לוי) חנה   שמוקלר יצחק
שאול ניסים   שטינברג אסתר   שנידרמן אהרן
שובל עקיבא אריה   שטרן (בורשטיין) רוני   שנידרמן (ליטבק) סוניה
שובלי חיים   שינפלד הרטה   שניידר יעקב
שולוחוביץ (אתיאל) תחיה   שלח (שולוחוביץ) חיים   שרעבי נתן