איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ריינגולד משה   שולוחוביץ (אתיאל) תחיה   שליט (גרסין) לילי
רכטמן מנחם   שוסהיים (ברון) חנה אני   שמוקלר יצחק
רסינסקי (איזבצקי) פלה   שטיינברג סלע (לוי) חנה   שנידרמן אהרן
רצ'בסקי (ולד) יפה   שטינברג אסתר   שנידרמן (ליטבק) סוניה
שאול ניסים   שטרן (בורשטיין) רוני   שניידר יעקב
שובל עקיבא אריה   שינפלד הרטה   שרעבי נתן
שובלי חיים   שלח (שולוחוביץ) חיים