איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
מילר (רפפורט) בלה   עצמון (וייסנברג) צבי   קטלר ג'ק
מילשטיין שמואל   פוטשניק צבי הירש   קלדרון (קמחי) בהירה
מלמד מרדכי   פולק (אברמוביץ) חיה   קלופוטר (רייסמן) אדית יהודית
מלניק אברהם   פינקלשטיין שוהם (קרויטורו) אסתרינה יטי   קלופוטר צבי אוסקר הורסט
מנדל מרדכי   פיסרו דוד   קריינין (וינברג) סוניה
מני רחמים   פירון (סגל) נינה   קרישבסקי לילי
מרימס (ברויטמן) שושנה   פירסט אברהם   קרני (רזניק) שולמית
מרקוביץ אברהם   פירסט (קאהן) חוה אנה   רוזנטהל אלפרד אברהם
נוימן ליאון אריה   פישלזון יהושע   רוזנמן דוד
נתנוף מרדכי   פלטין נפתלי   רוזנמן לוי
נתניהו בן ציון   פלמן (ברניצקי) צפורה   רוזנמן (סגל) פנינה
סגל חייקה אן   פסטרנק משה   רוזנפלד (פוחצ'בסקי) אלישבע
סלומון בן ציון
הורים: דב ברל, רבקה; בת זוג: חסידה פרומה; לידה: 1910
  פרח צבי   רוחלין נריהו רוי
סלומון בן ציון
הורים: זליג, שרה; בת זוג: מרים; לידה: 1910
  פרשקובסקי (חרמץ) חנה   רוטמן מרדכי יהודה
סמברג ירחמיאל   ציפרשטיין יצחק   רוטמן (ציטרינובסקי) רבקה
סמסונוב אריה   צלניקר (קפלן) צפורה   רוטשילד יוסף
סניור (טוכמן) אורה   קואנקה (אסא) בתיה ברטה   רוטשילד לודוויג יהודה
עומסי שלום   קובל (סוסלינסקי) עדה   רויטר ירחמיאל
עפרוני (סקוברונק) טוביה   קוצין (שור) לאה   רטנר מאיר
עץ הדר אברהם   קוקוטק (פרוסקא) זהבה   ריטר בן ציון