איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
המבורגר הרברט אליעזר   זטוצקי (רוז'נסקי) הדסה   יעקבזון יוסף יעקב
הס אריה לוטר   זיכל מנחם ארוין   יעקובי (כהן) שרה
הראל (ויס) יהודה   זילברמן בנימין   יפידוב (אברמוב) דינה
הריס (וולפרט) רוזט שושנה   זילברמן רוזן (גורדון) עליזה   יצחקי ישראל
הרץ אריה בנדי   זלינגר (צוקרמן) אסתר   כהן (לוי) אדלה
וולפנזון (ברקוביץ) רעיה   זלינגר (בהר) בלינה   כהן (היזמי) אסתר
וולשטיין (קראוס) קטה   זלינגר ישראל איזי   כהן מרדכי
וינבוים זוסיה   זלצמן מרדכי   כהן עמנואל יוסף
וינטר יהודה   זק צפורה   כץ (סופר) אהובה
וינציק שמואל   חומה אליהו (אלי) משה   כרובי רחל
וינר (האנובר) סידוניה דוני   חומה (יוסף) פלורי   לוי עובדיה
וינר רודולף   חן טוב עליזה פרידי   לזנגה (פדר) מרים
וינר שרגא   חרש (גולדין) חיה   ליפשיץ אליהו
ויס (שוורץ) עליזה   חרשוכין צבי   מדמוני מרים
ויסמן עמרם   טאובר אמה   מדניק דב
ויצברד אברהם   טביב (הדסה) דבורה   מוסקוביץ זאב
וישנבסקי (פירשט) מלכה   טביב ימימה   מורבין לאה
וכסלר יוסף ליב   טובי מרים   מורגנשטרן (גיסין) דבורה
זוסמן מנחם   טובי שאול   מורן (קראוזמן) צפורה
זוסמן צבי   יברבוים (פלסטרשטיין) יוכבד   מילר (רפפורט) בלה