איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
המבורגר הרברט אליעזר   זטוצקי (רוז'נסקי) הדסה   יברבוים (פלסטרשטיין) יוכבד
הס אריה לוטר   זיכל מנחם ארוין   יעקבזון יוסף יעקב
הראל (ויס) יהודה   זילברמן בנימין   יעקובי (כהן) שרה
הריס (וולפרט) רוזט שושנה   זילברמן רוזן (גורדון) עליזה   יפידוב (אברמוב) דינה
הרץ אריה בנדי   זלינגר (צוקרמן) אסתר   יצחקי ישראל
וולפנזון (ברקוביץ) רעיה   זלינגר (בהר) בלינה   כהן (לוי) אדלה
וולשטיין (קראוס) קטה   זלינגר ישראל איזי   כהן (היזמי) אסתר
וינבוים זוסיה   זלצמן מרדכי   כהן מרדכי
וינטר יהודה   זק צפורה   כהן עמנואל יוסף
וינציק שמואל   חומה אליהו (אלי) משה   כץ (סופר) אהובה
וינר (האנובר) סידוניה דוני   חומה (יוסף) פלורי   כרובי רחל
וינר רודולף   חן טוב עליזה פרידי   לוי עובדיה
וינר שרגא   חרש (גולדין) חיה   לזנגה (פדר) מרים
ויס (שוורץ) עליזה   חרש ראובן   ליפשיץ אליהו
ויסמן עמרם   חרשוכין צבי   מדמוני מרים
ויצברד אברהם   טאובר אמה   מדניק דב
וישנבסקי (פירשט) מלכה   טביב (הדסה) דבורה   מוסקוביץ זאב
וכסלר יוסף ליב   טביב ימימה   מורבין לאה
זוסמן מנחם   טובי מרים   מורגנשטרן (גיסין) דבורה
זוסמן צבי   טובי שאול   מורן (קראוזמן) צפורה