איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אגי אברהם אלברט   בלאו ראובן ארנסט   ברקוביץ (ארקין) שינה ליבה אהובה
אדמוב משה   בלולו יוסף   בשארי יוסף
אהרוני (מזרחי) אהרון   בלומברג (רטנובסקי) חדוה   בשויץ (בת גלים) מרים
אורנשטיין זליג   בלקין (קויפמן) חסיה   ג'דה (מימון) אסתר
איזנברג (יושפה) פנינה   בן ארצי (תורכי) משה   ג'מיל אהרון
איכילוב (מכנס) יוכבד   בן בסט (צ'רנוב) רחל   גולדנזון מנחם
איליטוביץ (אפשטיין הלוי) יוכבד   בן דוד זינה   גולדשטיין (ברסלבסקי) שרה
איתן (פופל) אברהם   בק משה   גוליברודה יוסף
אלגיסר (ארליך) איטה   בקר עמנואל   גוליברודה (רוזנוביץ) פרומה
אלגיסר ראובן   ברגר צבי   גיספן (רעני) שושנה
אלחננוף אליעזר   ברויטמן חנה   גרינבלט (רוחימוביץ) הדסה
אלמליח (צ'רנוב) שושנה   ברונר (מיצמכר) יהודית רוחמה   גרשוני (גרשונוביץ) נעמן זוסיא
אלתר (אהרונסון) מימי   ברוקס הריס ארוינג   גרשט יצחק
אנגלשטיין קלרה   ברזלאי ישראל   גרשט (בוצ'ן) שרה
אנוקוב רחל   ברמן (מזוביצקי) חנה   גשרי (מוסטובוי) זלמן
אנציקובסקי כהן יהודית   ברניצקי נתן   גשרי משה
בודסקי חיים   ברס (פנטילט) חיה   גשרי (ברקוביץ) שולמית
בורוכוב ישראל   ברק (שינדלר) יפה   דגן (מאירוביץ) יהודית
בורק יוסף   ברקוביץ יוסף   דודזון אבנר
בזוזה (זיידנברב) ליבה אהובה   ברקוביץ משה חיים   דוואק משה