איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אגי אברהם אלברט   בלקין (קויפמן) חסיה   גולדשטיין (ברסלבסקי) שרה
אדמוב משה   בן ארצי (תורכי) משה   גוליברודה יוסף
אהרוני (מזרחי) אהרון   בן בסט (צ'רנוב) רחל   גוליברודה (רוזנוביץ) פרומה
אורנשטיין זליג   בן דוד זינה   גיספן (רעני) שושנה
איזנברג (יושפה) פנינה   בק משה   גרינבלט (רוחימוביץ) הדסה
איכילוב (מכנס) יוכבד   בקר עמנואל   גרשוני (גרשונוביץ) נעמן זוסיא
איתן (פופל) אברהם   ברגר צבי   גרשט יצחק
אלגיסר (ארליך) איטה   ברויטמן חנה   גרשט (בוצ'ן) שרה
אלגיסר ראובן   ברוקס הריס ארוינג   גשרי (מוסטובוי) זלמן
אלחננוף אליעזר   ברמן (מזוביצקי) חנה   גשרי משה
אלמליח (צ'רנוב) שושנה   ברניצקי נתן   גשרי (ברקוביץ) שולמית
אלתר (אהרונסון) מימי   ברס (פנטילט) חיה   דגן (מאירוביץ) יהודית
אנוקוב רחל   ברק (שינדלר) יפה   דודזון אבנר
אנציקובסקי כהן יהודית   ברקוביץ יוסף   דוואק משה
בודסקי חיים   ברקוביץ משה חיים   דיסקין אסתר
בורוכוב ישראל   ברקוביץ (ארקין) שינה ליבה אהובה   דרור (קרסנשטיין) חיים
בורק יוסף   בשארי יוסף   הורנפלד שרגא
בלאו ראובן ארנסט   בשויץ (בת גלים) מרים   המבורגר (גרוסר) אני אלישבע
בלולו יוסף   ג'דה (מימון) אסתר   המבורגר הרברט אליעזר
בלומברג (רטנובסקי) חדוה   ג'מיל אהרון   הס אריה לוטר