איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אגי אברהם אלברט   בלקין (קויפמן) חסיה   ג'מיל אהרון
אדמוב משה   בן ארצי (תורכי) משה   גולדנזון מנחם
אהרוני (מזרחי) אהרון   בן בסט (צ'רנוב) רחל   גולדשטיין (ברסלבסקי) שרה
אורנשטיין זליג   בן דוד זינה   גוליברודה יוסף
איזנברג (יושפה) פנינה   בק משה   גוליברודה (רוזנוביץ) פרומה
איכילוב (מכנס) יוכבד   בקר עמנואל   גיספן (רעני) שושנה
איתן (פופל) אברהם   ברגר צבי   גרינבלט (רוחימוביץ) הדסה
אלגיסר (ארליך) איטה   ברויטמן חנה   גרשוני (גרשונוביץ) נעמן זוסיא
אלגיסר ראובן   ברונר (מיצמכר) יהודית רוחמה   גרשט יצחק
אלחננוף אליעזר   ברוקס הריס ארוינג   גרשט (בוצ'ן) שרה
אלמליח (צ'רנוב) שושנה   ברמן (מזוביצקי) חנה   גשרי (מוסטובוי) זלמן
אלתר (אהרונסון) מימי   ברניצקי נתן   גשרי משה
אנוקוב רחל   ברס (פנטילט) חיה   גשרי (ברקוביץ) שולמית
אנציקובסקי כהן יהודית   ברק (שינדלר) יפה   דגן (מאירוביץ) יהודית
בודסקי חיים   ברקוביץ יוסף   דודזון אבנר
בורוכוב ישראל   ברקוביץ משה חיים   דוואק משה
בורק יוסף   ברקוביץ (ארקין) שינה ליבה אהובה   דיסקין אסתר
בלאו ראובן ארנסט   בשארי יוסף   דרור (קרסנשטיין) חיים
בלולו יוסף   בשויץ (בת גלים) מרים   הורנפלד שרגא
בלומברג (רטנובסקי) חדוה   ג'דה (מימון) אסתר   המבורגר (גרוסר) אני אלישבע