איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אגי אברהם אלברט   בזוזה (זיידנברב) ליבה אהובה   ברקוביץ משה חיים
אדמוב משה   בלאו ראובן ארנסט   ברקוביץ (ארקין) שינה ליבה אהובה
אהרוני (מזרחי) אהרון   בלולו יוסף   בשארי יוסף
אורנשטיין זליג   בלומברג (רטנובסקי) חדוה   בשויץ (בת גלים) מרים
איזנברג (יושפה) פנינה   בלקין (קויפמן) חסיה   ג'דה (מימון) אסתר
איכילוב (מכנס) יוכבד   בן ארצי (תורכי) משה   ג'מיל אהרון
איליטוביץ (אפשטיין הלוי) יוכבד   בן בסט (צ'רנוב) רחל   גולדנזון מנחם
איתן (פופל) אברהם   בן דוד זינה   גולדשטיין (ברסלבסקי) שרה
אלגיסר (ארליך) איטה   בק משה   גוליברודה יוסף
אלגיסר ראובן   בקר עמנואל   גוליברודה (רוזנוביץ) פרומה
אלחננוף אליעזר   ברגר צבי   גינצלר ישראל
אלמליח (צ'רנוב) שושנה   ברויטמן חנה   גיספן (רעני) שושנה
אלתר (אהרונסון) מימי   ברונר (מיצמכר) יהודית רוחמה   גרינבלט (רוחימוביץ) הדסה
אנגלשטיין קלרה   ברוקס הריס ארוינג   גרשוני (גרשונוביץ) נעמן זוסיא
אנוקוב רחל   ברזלאי ישראל   גרשט יצחק
אנציקובסקי כהן (פפר) יהודית   ברמן (מזוביצקי) חנה   גרשט (בוצ'ן) שרה
בודסקי חיים   ברניצקי נתן   גשרי (מוסטובוי) זלמן
בורוכוב ישראל   ברס (פנטילט) חיה   גשרי משה
בורנשטיין אברהם   ברק (שינדלר) יפה   גשרי (ברקוביץ) שולמית
בורק יוסף   ברקוביץ יוסף   דגן (מאירוביץ) יהודית