איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אגי אברהם אלברט   בלקין (קויפמן) חסיה   ג'מיל אהרון
אדמוב משה   בן ארצי (תורכי) משה   גולדשטיין (ברסלבסקי) שרה
אהרוני (מזרחי) אהרון   בן בסט (צ'רנוב) רחל   גוליברודה יוסף
אורנשטיין זליג   בן דוד זינה   גוליברודה (רוזנוביץ) פרומה
איזנברג (יושפה) פנינה   בק משה   גיספן (רעני) שושנה
איכילוב (מכנס) יוכבד   בקר עמנואל   גרינבלט (רוחימוביץ) הדסה
איתן (פופל) אברהם   ברגר צבי   גרשוני (גרשונוביץ) נעמן זוסיא
אלגיסר (ארליך) איטה   ברויטמן חנה   גרשט יצחק
אלגיסר ראובן   ברונר (מיצמכר) יהודית רוחמה   גרשט (בוצ'ן) שרה
אלחננוף אליעזר   ברוקס הריס ארוינג   גשרי (מוסטובוי) זלמן
אלמליח (צ'רנוב) שושנה   ברמן (מזוביצקי) חנה   גשרי משה
אלתר (אהרונסון) מימי   ברניצקי נתן   גשרי (ברקוביץ) שולמית
אנוקוב רחל   ברס (פנטילט) חיה   דגן (מאירוביץ) יהודית
אנציקובסקי כהן יהודית   ברק (שינדלר) יפה   דודזון אבנר
בודסקי חיים   ברקוביץ יוסף   דוואק משה
בורוכוב ישראל   ברקוביץ משה חיים   דיסקין אסתר
בורק יוסף   ברקוביץ (ארקין) שינה ליבה אהובה   דרור (קרסנשטיין) חיים
בלאו ראובן ארנסט   בשארי יוסף   הורנפלד שרגא
בלולו יוסף   בשויץ (בת גלים) מרים   המבורגר (גרוסר) אני אלישבע
בלומברג (רטנובסקי) חדוה   ג'דה (מימון) אסתר   המבורגר הרברט אליעזר