איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ישראלי טבעונה   מינץ זילפה   סלונימסקי יוסף
כץ (מושין) חנה   מלבסקי משה   סמיד (סמיאטיצקי) מרדכי
כתריאל יצחק   מלכין אלכסנדר   סנה (קלינבוים) משה
לובינסקי אליעזר פנחס   מלמד (קויפמן) חנה   סרקיס סרג'
לובצקי עדה   מלמוד (יקיר) פנינה פרל   פדר חיים
לוי שאול   מנקר צבי   פדרמן דוד
לויטנר שושנה   מצקין אברהם   פולק יעקב
לוין (מילר) בלהה   מרקוביץ מנחם   פומרנץ (פרסטנפלד) בתיה
לוין מיכאל   מרקוביץ מתתיהו   פורטר אלישבע
לוין (גראוער) פרידה   מרקוביץ רחל   פידלמן (רוזנפלד) חנה
לוינשטיין אוטו נפתלי   משעניה (סיטון) סופיה   פייגלזון ראובן
ליבונטין (ליפשיץ) שרה סוניה   נאירנר (ויסמן) נסיה נדיה   פירסט (רודנהאוזן) בטי
ליכטנשטיין (לונדון) אסתר   נדב חנה   פלדמן משה
לנדקר יצחק   נחמוני (וולמן) יהודית   פלסר צבי
לסט משה פרידריך   ניימן עתניאל   פרידברג (טאו) חוה
לסר (קסלר) בלומה   סגל (גולד) טובה   פרימן מרים
לסר משה   סולימן שלמה   פרלמוטר אברהם
מוסקוביץ (בליצשטיין) פנינה   סטרכילביץ רחל רובינה   פרנקל (יודילוביץ) חשובה
מזובר (בוברובסקי) שפרה   סיאני יששכר   פרנקל יוסף
מילר אברהם   סיקלר יוסף   פרסוב בועז