איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברבאיה חיים ויקטור   גדסי (משולם) מרים   וינברג אברהם
אוארבך יואב יובי   גוטמן (רגולסקי) רות   וינברג (אברמסון) דבורה
אוסטרוויל הלנה   גוטפרוינד (בלאושטיין) נטקה   וינטר דוד
אוסטשינסקי אליקום   גולדברג מרים   וינלגר (הדר) יהודית
איטקין רוזנבלום (פרימן) רינה   גולדהנד צבי   וינר ישעיהו
איכילוב נחמיה   גולדנברג יעקב יאשה   וינר נחה
איסקוב צבי אליהו   גולי שלום   ורנץ מנחם מנדל
אסא חנה   גורביץ חנה   זלצר דב
ארם (הרשקוביץ) טובה גיטל   גלובצ'יק (ויס) צילה   זק דוד
באשר אסתר   גלין ג'ורג'   חובב (זלצמן) חסיה חאשי
בורשטיין מאיר   גרינברג דניאל   חובב (ויליניץ) צבי
בלייר זונדל   דנציגר שמחה בונים   חיון יוסף
בן ברוך אניה   הובר (פלוטניק) קלרה   יגר מנחם אדמונד
בן דוד (צפניק) שלמה   הלל (לוסטיג) רבקה   יגר (שולץ) מרים
בק שושנה   וויין (רוזין) עליזה   יעזיקוף צבי אליהו
בקרמן משה   וילנר בילה   יעקבזון הלל
ברזילי (פייראייזן) דב   וילסון שושנה ג'ני   יעקבסון נריאל
ברינקר אהרון אליעזר   וילף (בלום) רחל   ישראלי טבעונה
ברינקר (בונים) פסיה פולה   וילצ'יק וילי   כץ (מושין) חנה
ברשבסקי חיים   וילקנסקי (ויקינסקי) שמעון   כתריאל יצחק