איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברבאיה חיים ויקטור   ברינקר אהרון אליעזר   וילף (בלום) רחל
אוארבך יואב יובי   ברינקר (בונים) פסיה פולה   וילצ'יק וילי
אוסטין (סמית) אן   ברשבסקי חיים   וילקנסקי (ויקינסקי) שמעון
אוסטרוויל הלנה   גדסי (משולם) מרים   וינברג אברהם
אוסטשינסקי אליקום   גוטמן (רגולסקי) רות   וינברג (אברמסון) דבורה
איטקין רוזנבלום (פרימן) רינה   גוטפרוינד (בלאושטיין) נטקה   וינטר דוד
איכילוב נחמיה   גולדברג מרים   וינלגר (הדר) יהודית
איסקוב צבי אליהו   גולדהנד צבי   וינר ישעיהו
אסא חנה   גולדנברג יעקב יאשה   וינר נחה
ארם (הרשקוביץ) טובה גיטל   גולי שלום   ורנץ מנחם מנדל
באשר אסתר   גורביץ חנה   זלצר דב
בורשטיין מאיר   גלובצ'יק (ויס) צילה   זק דוד
בכר ישראל   גלין ג'ורג'   חובב (זלצמן) חסיה חאשי
בלום מנחם   גרינברג דניאל   חובב (ויליניץ) צבי
בלייר זונדל   דנציגר שמחה בונים   חיון יוסף
בן ברוך אניה   הובר (פלוטניק) קלרה   טיילור (קרנר, מריון) מרים
בן דוד (צפניק) שלמה   הלל (לוסטיג) רבקה   יגר מנחם אדמונד
בק שושנה   וויין (רוזין) עליזה   יגר (שולץ) מרים
בקרמן משה   וילנר בילה   יעזיקוף צבי אליהו
ברזילי (פייראייזן) דב   וילסון שושנה ג'ני   יעקבזון הלל