איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברבאיה חיים ויקטור   בק שושנה   הובר (פלוטניק) קלרה
אוארבך יואב יובי   בקרמן משה   הלל (לוסטיג) רבקה
אוסטין (סמית) אן   ברוכין שושנה   הנוך (שטרן) חנה
אוסטרוויל הלנה   ברזילי (פייראייזן) דב   וויין (רוזין) עליזה
אוסטשינסקי אליקום   ברינקר אהרון אליעזר   וילנר בילה
איטקין רוזנבלום (פרימן) רינה   ברינקר (בונים) פסיה פולה   וילסון שושנה ג'ני
איכילוב נחמיה   ברשבסקי חיים   וילף (בלום) רחל
איסקוב צבי אליהו   גדסי (משולם) מרים   וילצ'יק וילי
איצקוביץ שמואל   גוטמן (רגולסקי) רות   וילקנסקי (ויקינסקי) שמעון
אלבירט שפרה   גוטפרוינד (בלאושטיין) נטקה   וינברג אברהם
אסא חנה   גולדברג מרים   וינברג (אברמסון) דבורה
ארם (הרשקוביץ) טובה גיטל   גולדהנד צבי   וינטר דוד
באשר אסתר   גולדנברג יעקב יאשה   וינלגר (הדר) יהודית
בורשטיין מאיר   גולי שלום   וינר ישעיהו
בכר ישראל   גורביץ חנה   וינר נחה
בלום מנחם   גלובצ'יק (ויס) צילה   ורנץ מנחם מנדל
בלייר זונדל   גלין ג'ורג'   זלצר דב
בן ברוך אניה   גרינברג דניאל   זק דוד
בן דוד פנחס   גרינפלד מרדכי   חובב (זלצמן) חסיה חאשי
בן דוד (צפניק) שלמה   דנציגר שמחה בונים   חובב (ויליניץ) צבי