איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברבאיה חיים ויקטור   ברינקר (בונים) פסיה פולה   וילצ'יק וילי
אוארבך יואב יובי   ברשבסקי חיים   וילקנסקי (ויקינסקי) שמעון
אוסטין (סמית) אן   גדסי (משולם) מרים   וינברג אברהם
אוסטרוויל הלנה   גוטמן (רגולסקי) רות   וינברג (אברמסון) דבורה
אוסטשינסקי אליקום   גוטפרוינד (בלאושטיין) נטקה   וינטר דוד
איטקין רוזנבלום (פרימן) רינה   גולדברג מרים   וינלגר (הדר) יהודית
איכילוב נחמיה   גולדהנד צבי   וינר ישעיהו
איסקוב צבי אליהו   גולדנברג יעקב יאשה   וינר נחה
אסא חנה   גולי שלום   ורנץ מנחם מנדל
ארם (הרשקוביץ) טובה גיטל   גורביץ חנה   זלצר דב
באשר אסתר   גלובצ'יק (ויס) צילה   זק דוד
בורשטיין מאיר   גלין ג'ורג'   חובב (זלצמן) חסיה חאשי
בכר ישראל   גרינברג דניאל   חובב (ויליניץ) צבי
בלייר זונדל   דנציגר שמחה בונים   חיון יוסף
בן ברוך אניה   הובר (פלוטניק) קלרה   טיילור (קרנר, מריון) מרים
בן דוד (צפניק) שלמה   הלל (לוסטיג) רבקה   יגר מנחם אדמונד
בק שושנה   וויין (רוזין) עליזה   יגר (שולץ) מרים
בקרמן משה   וילנר בילה   יעזיקוף צבי אליהו
ברזילי (פייראייזן) דב   וילסון שושנה ג'ני   יעקבזון הלל
ברינקר אהרון אליעזר   וילף (בלום) רחל   יעקבסון נריאל