איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברבאיה חיים ויקטור   גוטפרוינד (בלאושטיין) נטקה   וינלגר (הדר) יהודית
אוארבך יואב יובי   גולדברג מרים   וינר ישעיהו
אוסטרוויל הלנה   גולדהנד צבי   וינר נחה
אוסטשינסקי אליקום   גולדנברג יעקב יאשה   ורנץ מנחם מנדל
איטקין רוזנבלום (פרימן) רינה   גולי שלום   זלצר דב
איסקוב צבי אליהו   גורביץ חנה   זק דוד
אסא חנה   גלובצ'יק (ויס) צילה   חובב (זלצמן) חסיה חאשי
ארם (הרשקוביץ) טובה גיטל   גלין ג'ורג'   חובב (ויליניץ) צבי
באשר אסתר   גרינברג דניאל   חיון יוסף
בורשטיין מאיר   הובר (פלוטניק) קלרה   יגר מנחם אדמונד
בלייר זונדל   הלל (לוסטיג) רבקה   יגר מרים
בן ברוך אניה   וויין (רוזין) עליזה   יעזיקוף צבי אליהו
בן דוד (צפניק) שלמה   וילנר בילה   יעקבזון הלל
בק שושנה   וילסון שושנה ג'ני   יעקבסון נריאל
ברזילי (פייראייזן) דב   וילף (בלום) רחל   ישראלי טבעונה
ברינקר אהרון אליעזר   וילצ'יק וילי   כץ (מושין) חנה
ברינקר (בונים) פסיה פולה   וילקנסקי (ויקינסקי) שמעון   כתריאל יצחק
ברשבסקי חיים   וינברג אברהם   לובינסקי אליעזר פנחס
גדסי (משולם) מרים   וינברג (אברמסון) דבורה   לובצקי עדה
גוטמן (רגולסקי) רות   וינטר דוד   לוי שאול