איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברבאיה חיים ויקטור   גולדברג מרים   וינר ישעיהו
אוארבך יואב יובי   גולדהנד צבי   ורנץ מנחם מנדל
אוסטרוויל הלנה   גולדנברג יעקב יאשה   זק דוד
אוסטשינסקי אליקום   גולי שלום   חובב (זלצמן) חסיה חאשי
איטקין רוזנבלום (פרימן) רינה   גורביץ חנה   חובב (ויליניץ) צבי
אייזן יהודית   גלובצ'יק (ויס) צילה   חיון יוסף
איסקוב צבי אליהו   גלין ג'ורג'   יגר מנחם אדמונד
אסא חנה   גרינברג דניאל   יגר מרים
באשר אסתר   הובר (פלוטניק) קלרה   יעזיקוף צבי אליהו
בורשטיין מאיר   הלל (לוסטיג) רבקה   יעקבזון הלל
בלייר זונדל   וויין (רוזין) עליזה   יעקבסון נריאל
בן ברוך אניה   וילנר בילה   ישראלי טבעונה
בק שושנה   וילסון שושנה ג'ני   כץ (מושין) חנה
ברזילי (פייראייזן) דב   וילף (בלום) רחל   כתריאל יצחק
ברינקר אהרון אליעזר   וילצ'יק וילי   לובינסקי אליעזר פנחס
ברינקר (בונים) פסיה פולה   וילקנסקי (ויקינסקי) שמעון   לובצקי עדה
ברשבסקי חיים   וינברג אברהם   לוי שאול
גדסי (משולם) מרים   וינברג (אברמסון) דבורה   לויטנר שושנה
גוטמן (רגולסקי) רות   וינטר דוד   לוין (מילר) בלהה
גוטפרוינד (בלאושטיין) נטקה   וינלגר יהודית   לוין (גראוער) פרידה