איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברבאיה חיים ויקטור   גוטמן (רגולסקי) רות   וינטר דוד
אוארבך יואב יובי   גוטפרוינד (בלאושטיין) נטקה   וינלגר (הדר) יהודית
אוסטרוויל הלנה   גולדברג מרים   וינר ישעיהו
אוסטשינסקי אליקום   גולדהנד צבי   וינר נחה
איטקין רוזנבלום (פרימן) רינה   גולדנברג יעקב יאשה   ורנץ מנחם מנדל
איכילוב נחמיה   גולי שלום   זלצר דב
איסקוב צבי אליהו   גורביץ חנה   זק דוד
אסא חנה   גלובצ'יק (ויס) צילה   חובב (זלצמן) חסיה חאשי
ארם (הרשקוביץ) טובה גיטל   גלין ג'ורג'   חובב (ויליניץ) צבי
באשר אסתר   גרינברג דניאל   חיון יוסף
בורשטיין מאיר   הובר (פלוטניק) קלרה   יגר מנחם אדמונד
בלייר זונדל   הלל (לוסטיג) רבקה   יגר מרים
בן ברוך אניה   וויין (רוזין) עליזה   יעזיקוף צבי אליהו
בן דוד (צפניק) שלמה   וילנר בילה   יעקבזון הלל
בק שושנה   וילסון שושנה ג'ני   יעקבסון נריאל
ברזילי (פייראייזן) דב   וילף (בלום) רחל   ישראלי טבעונה
ברינקר אהרון אליעזר   וילצ'יק וילי   כץ (מושין) חנה
ברינקר (בונים) פסיה פולה   וילקנסקי (ויקינסקי) שמעון   כתריאל יצחק
ברשבסקי חיים   וינברג אברהם   לובינסקי אליעזר פנחס
גדסי (משולם) מרים   וינברג (אברמסון) דבורה   לובצקי עדה