איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שור אברהם   שינדלר (גולדשטיין) פנינה   שמר (שמרלר) צבי
שור ויליאם פול   שיף (ויצמן) רות   שפייר (פרימן) ורדה
שטינמן אהרון   שלוי (אבולעפיה) עליזה   שפירא בנימין
שטרנפלד בצלאל   שליט פרננד אדית אסתר   שפירא שלמה