איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שטרנפלד בצלאל   שלוי (אבולעפיה) עליזה   שפייר (פרימן) ורדה
שינדלר (גולדשטיין) פנינה   שליט פרננד אדית אסתר   שפירא בנימין
שיף (ויצמן) רות   שמר (שמרלר) צבי   שפירא שלמה