איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
למישוב אפרים   סיקוף (ריבקין) שרה ליליאן רבקה   קופרשטיין יונה
למישוב (זינגר) מרים   סלומון אהרון ליב   קוצ'רסקי (מולר) שושנה
מדליה חנה   עשרי (רהבני) אסתר נונו   קטוביץ (הנדלר) רחל
מורגנשטרן חיים   פאר יעקב   קימל (פרקס) ברכה ברטה
מזובר משה   פוטשניקוב שלום שורה   קלמזון מוסיה
מילמן (סגל) דבורה   פולק יוסף   קנדר עלי
מינקוב הלל   פינברג דניאל   קראוזמן מורן (קרויזמן) שלמק
מינקוב שולמית   פלסר (גוטפריד) שרה   קרומהולץ מאיר
מיצמכר (וינברג) רחל   פנחסוביץ היימן   קרלין (קפלן) רחל
מירקין (קרניאל) עליזה   פסלר (מוסקוביץ) הדוויג צפורה   רגוניס (אמסילי) שושנה זהרה
מנדל צבי   פרבר (גרינבלט) נינה   רובינשטיין (הרשקוביץ) יעל
מרגלית (זלנפרוינד) יהודית יטי   פרידמן צבי   רוז'נסקי אריה
משאט (רצון) אסתר   פרנקו יעקב   רוזנפלד (גורדון) יהודית
ניסים אסתר   פרשקובסקי (לוי) פלה צפורה   רוטשילד אורי
ניסימוב הלל   צוקר (שרמן) חיה   רייבר (חבקין) דבורה
סגל מנדל מנחם הלוי   צימלס זוסמן אסתר   רכטמן (יגר) טובה
סטרוד יעקב   קובוביצקי יהודית   רכטמן רפאל
סטרליץ (אדמוב) אסתר   קוטקו מרדכי   רכס (ריקשטיין) אנשל
סטרליץ מרדכי   קומרוב אבנר   שאול שלמה
סימנסקי (בלוג) יהודית אדית   קומרוב ברוניה   שאלתיאל (קסטוריאנו) אסתר