איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
הולנד יצחק   ורשביאק אברהם   חפץ (ארליך) חנה
הולצמן מאיר שמעון   זומר פייבל שרגא   טביב (חממי) יונה כדיה
הירשפלד מאיר   זומרפלד (רוזנבלום) גרדה   טויבר (גורשבסקי) אלישבע
הירשפלד (הלל) רבקה   זוננשטיין אוטו   טפר (שיכמן) איטה רחל
הלל נפתלי   זוסמן (גליק) לאה   טפר (כץ) פרנה
הלל (סטרכילביץ) רחל   זילברשטיין יהודה   טרגן יוסף
הרשקוביץ מנחם מנדל   זילברשטיין (גוסטקובסקי) רבקה   טרויהולד תורן חיים הרברט
והב (לאווי) לוי   זינר (קעטבי) יפה   יאפו אליעזר
וויין ביל   זמורה (פרנקל) משה   ינקלביץ (חיימוביץ) זהבה
וולובלסקי ישראל   זמסקי שמואל   יעקבי (יעקובי) סוניה שרה
וולשטיין הנס   זנדברג יחיאל   כהן (טביב) רומה ראומה
וילבוש (וילבושביץ) זהרה   זרקובסקי (פופל) חנה   כהן (טורקיה) רחל
וילנר יצחק   חבלצקי יוסף   כהנא (שקולניק) חנה
וילסון (הברפלד) אילה אלנה   חבקין אפרים   לבזובסקי יעקב
וילסון (בק) שרה   חג'בי דוד מורי   להמן יוסף
וינברג נחמן נתק   חוינה יעקב   לובלינר (ברנהולץ) אסתר
ויס יואל יצחק   חוינה (אורמן) רבקה   לובלינר משה
ויסבורד (וילסון) שרה   חיטרוש אהרון   לוי זכריה
וישנבסקי אריה   חיימוביץ שמאי   לוי (קאשי) טובה
ורניק ישראל   חמדי (עוקשי) בכורה   לוי יחזקאל