איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
הרשקוביץ מנחם מנדל   זילברשטיין (גוסטקובסקי) רבקה   טרויהולד תורן חיים הרברט
והב (לאווי) לוי   זינר (קעטבי) יפה   יאפו אליעזר
וויין ביל   זמורה (פרנקל) משה   ינקלביץ (חיימוביץ) זהבה
וולובלסקי ישראל   זמסקי שמואל   יעקבי (יעקובי) סוניה שרה
וולשטיין הנס   זנדברג יחיאל   כהן (טביב) רומה ראומה
וילבוש (וילבושביץ) זהרה   זרקובסקי (פופל) חנה   כהן (טורקיה) רחל
וילנר יצחק   חבלצקי יוסף   כהנא (שקולניק) חנה
וילסון (הברפלד) אילה אלנה   חבקין אפרים   לבזובסקי יעקב
וילסון (בק) שרה   חג'בי דוד מורי   להמן יוסף
וינברג נחמן נתק   חוינה יעקב   לובלינר (ברנהולץ) אסתר
ויס יואל יצחק   חוינה (אורמן) רבקה   לובלינר משה
ויסבורד (וילסון) שרה   חיטרוש אהרון   לוי זכריה
וישנבסקי אריה   חיימוביץ שמאי   לוי (קאשי) טובה
ורניק ישראל   חמדי (עוקשי) בכורה   לוי יחזקאל
ורשביאק אברהם   חפץ (ארליך) חנה   לוי יצחק זקי
זומר פייבל שרגא   טביב (חממי) יונה כדיה   לויוס זיגמונד זיגי זאב
זומרפלד (רוזנבלום) גרדה   טויבר (גורשבסקי) אלישבע   לוקשין אליעזר
זוננשטיין אוטו   טפר (שיכמן) איטה רחל   לוקשין (ברקוביץ, אברהמי) אפרת
זוסמן (גליק) לאה   טפר (כץ) פרנה   ליברמן מלכה
זילברשטיין יהודה   טרגן יוסף   ליכטנשטיין חיים ישראל