איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
הרשקוביץ מנחם מנדל   זינר (קעטבי) יפה   יאפו אליעזר
והב (לאווי) לוי   זמורה (פרנקל) משה   ינקלביץ (חיימוביץ) זהבה
וויין ביל   זמסקי שמואל   יעקבי (יעקובי) סוניה שרה
וולובלסקי ישראל   זנדברג יחיאל   כהן (טביב) רומה ראומה
וולשטיין הנס   זרקובסקי (פופל) חנה   כהן (טורקיה) רחל
וילבוש (וילבושביץ) זהרה   חבלצקי יוסף   כהנא (שקולניק) חנה
וילנר יצחק   חבקין אפרים   לבזובסקי יעקב
וילסון (הברפלד) אילה אלנה   חג'בי דוד מורי   להמן יוסף
וילסון (בק) שרה   חוינה יעקב   לובלינר (ברנהולץ) אסתר
וינברג נחמן נתק   חוינה (אורמן) רבקה   לובלינר משה
ויס יואל יצחק   חיטרוש אהרון   לוי זכריה
ויסבורד (וילסון) שרה   חיימוביץ שמאי   לוי (קאשי) טובה
וישנבסקי אריה   חמדי (עוקשי) בכורה   לוי יחזקאל
ורניק ישראל   חפץ (ארליך) חנה   לוי יצחק זקי
ורשביאק אברהם   טביב (חממי) יונה כדיה   לויוס זיגמונד זיגי זאב
זומר פייבל שרגא   טויבר (גורשבסקי) אלישבע   לוקשין אליעזר
זומרפלד (רוזנבלום) גרדה   טפר (שיכמן) איטה רחל   לוקשין (ברקוביץ, אברהמי) אפרת
זוסמן (גליק) לאה   טפר (כץ) פרנה   ליברמן מלכה
זילברשטיין יהודה   טרגן יוסף   ליכטנשטיין חיים ישראל
זילברשטיין (גוסטקובסקי) רבקה   טרויהולד תורן חיים הרברט   מדליה חנה