איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (מזרחי) בנימין   בלומברג מאיר   גלוברמן סנדר
אבמרסון דבורה   בלכר חיים   גלזר שמואל
אברמסון (לימישוב) דבורה   בלכר סנדר   גליקברג חביבה
אגוזי מנחם   בלכר (מייבלום) פנינה   גלעדי (וינברג) ניוטה
אהרונסון (שאלתיאל) פאולה   בן דוד (דודזון) עשהאל   גפן (הרצוג) שרה
אולשן (עמיאל) שמחה סימי   בנארי (שטרן) מרים   גרינברג ברוך
אלוני (דמב) זאב   בק נחום   גרינברג (ביצ'יק) רחל
אנגלברג (פרידמן) מרים   בקר יעקב   דור אבראבאיה (דוידית) רבקה
אנוקוב יחזקאל   בקר רחל   דרור פרימן ראשון
אנוקוב מלכה מרים   ברגר ויקטוריה   דשבסקי יוסף
ארזי (גולדשטיין) אסתר   ברויטמן משה   הדני (סימינובסקי) דרורה
באשר בן ציון   ברונשטיין צבי   הולנד יצחק
בודסקי (חנקין) יהודית   ברס אליעזר   הולצמן מאיר שמעון
בוטל זכריה   גדסי יששכר   הירשפלד מאיר
בוטקובסקי שלמה   גדסי טביב עליזה   הירשפלד (הלל) רבקה
בורוכוביץ בתיה   גולדין רבקה   הלל נפתלי
ביאליק (יעקבסון) עדינה   גורדון (דובניקוב) יהודית   הלל (סטרכילביץ) רחל
ביברמן ישראל   גורליק אהרון   הרשקוביץ מנחם מנדל
ביברמן (סטרוימן) שרה סוניה   גורפינקיל (ברקוביץ') שושנה רוזה   והב (לאווי) לוי
בית הלחמי (ברויטמן) אלחנן   גינזבורג נח נתי   וויין ביל