איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (מזרחי) בנימין   בלכר חיים   גלזר שמואל
אבמרסון דבורה   בלכר סנדר   גליקברג חביבה
אברמסון (לימישוב) דבורה   בלכר פנינה   גלעדי (וינברג) ניוטה
אגוזי מנחם   בן דוד (דודזון) עשהאל   גרינברג ברוך
אהרונסון (שאלתיאל) פאולה   בנארי (שטרן) מרים   גרינברג (ביצ'יק) רחל
אולשן (עמיאל) שמחה סימי   בק נחום   דור אבראבאיה (דוידית) רבקה
אלוני (דמב) זאב   בקר יעקב   דרור פרימן ראשון
אנגלברג (פרידמן) מרים   בקר רחל   דשבסקי יוסף
אנוקוב יחזקאל   ברגר ויקטוריה   הדני (סימינובסקי) דרורה
אנוקוב מלכה מרים   ברויטמן משה   הולנד יצחק
ארזי (גולדשטיין) אסתר   ברונשטיין צבי   הולצמן מאיר שמעון
באשר בן ציון   ברס אליעזר   הירשפלד מאיר
בודסקי (חנקין) יהודית   גדסי יששכר   הירשפלד (הלל) רבקה
בוטקובסקי שלמה   גדסי טביב עליזה   הלל נפתלי
בורוכוביץ בתיה   גולדין רבקה   הלל (סטרכילביץ) רחל
ביאליק (יעקבסון) עדינה   גורדון יהודית   הרשקוביץ מנחם מנדל
ביברמן ישראל   גורליק אהרון   והב (לאווי) לוי
ביברמן (סטרוימן) שרה סוניה   גורפינקיל (ברקוביץ') שושנה רוזה   וויין ביל
בית הלחמי (ברויטמן) אלחנן   גינזבורג נח נתי   וולובלסקי ישראל
בלומברג מאיר   גלוברמן סנדר   וולשטיין הנס