איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (מזרחי) בנימין   בלכר סנדר   גלזר שמואל
אבמרסון דבורה   בלכר פנינה   גליקברג חביבה
אברמסון (לימישוב) דבורה   בן דוד (דודזון) עשהאל   גלעדי (וינברג) ניוטה
אגוזי מנחם   בנארי (שטרן) מרים   גרינברג ברוך
אהרונסון (שאלתיאל) פאולה   בק נחום   גרינברג (ביצ'יק) רחל
אלוני (דמב) זאב   בקר יעקב   דור אבראבאיה (דוידית) רבקה
אנגלברג (פרידמן) מרים   בקר רחל   דרור פרימן ראשון
אנוקוב יחזקאל   ברגר ויקטוריה   דשבסקי יוסף
אנוקוב מלכה מרים   ברדן מלכה   הדני (סימינובסקי) דרורה
ארזי (גולדשטיין) אסתר   ברויטמן משה   הולנד יצחק
באשר בן ציון   ברונשטיין צבי   הולצמן מאיר שמעון
בודסקי (חנקין) יהודית   ברס אליעזר   הירשפלד מאיר
בוטקובסקי שלמה   גדסי יששכר   הירשפלד (הלל) רבקה
בורוכוביץ בתיה   גדסי טביב עליזה   הלל נפתלי
ביאליק (יעקבסון) עדינה   גולדין רבקה   הלל (סטרכילביץ) רחל
ביברמן ישראל   גורדון יהודית   הרשקוביץ מנחם מנדל
ביברמן (סטרוימן) שרה סוניה   גורליק אהרון   והב (לאווי) לוי
בית הלחמי (ברויטמן) אלחנן   גורפינקיל (ברקוביץ') שושנה רוזה   וויין ביל
בלומברג מאיר   גינזבורג נח נתי   וולובלסקי ישראל
בלכר חיים   גלוברמן סנדר   וולשטיין הנס