איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פרשקובסקי בנימין   רבינוביץ אהרון   רסינסקי (גרוסמן) רבקה ריבה
קולברג (ברניצקי) נחמה   רובינשטיין מקס נתן   רפפורט מישקה
קומרצ'רו אליהו   רובינשטיין (פישצנר) מרים   שובלי (ישועה) לאה
קופר מנשירוב (מדליה) בת שבע   רוזנפלד הנרי הרמן   שובלי שמעון
קוצ'רסקי נחום   רוזנפלד חיים   שולמן יהודה
קיסר (קייזרמן) אריה   רוזנר (ראוכברגר) חנה   שלום שרה
קיסר (שניאור) רבקה   רוזנשטיין יהודה   שליט"א (שליטא) (קושלן) חיה
קפלן (גולדמן) פשה בטי   רוחלין אסף אוסקר   שלנג זאב
קרוין נפתלי   רוט אוריאל   שמאי חביב
קרוניק שלמה   רוטנשטיין (סגל) יעל   שמשלביץ שלמה
קריא (בנקוביץ) סימה   רוטשילד (פרנק) צילי   שפינר עמרם
קריינין ג'נה הרץ   רויטמן חנה   שר משה
קרסו יוסף   רוכמוטר (זקס) מרים   תפוח שרה
קרסו יוסף אמיל   רסינסקי יעקב