איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
יברבוים מרדכי   לוין יצחק   נאירנר צבי
יואל אפרים תאודור   ליזרוביץ (קירז'נר) ברוריה   נוברגי אלחנן
ינאי (ינובסקי) יהודה   ליטבק (סלומון) חמדה   נוימן עזרא
יפת (וינוגרד) לאה   ליס אריה   נחמוני (שמוץ) אליקום
יששכרוב שמואל   למדן משה   ניסים ציון
כהן (בובשובר) אסתר אסיה   לסט (טינטנער) חנה   סגל הינדה לאה
כהן (ברדן) ברוריה בריינה   מדובר (אושרוב) מרים   סגל מאיר עוזר
כהן גדליהו   מדליה מרדכי   סיקלר רבקה
כהן (טוליפמן) לאה   מדמוני זכריה   סמואל אדית
כהן (סלאוי) רומיה   מוגילבסקי דוד   סמולר שמואל
כהנוב שמואל   מזרחי (מוסאל) שמעה שושנה   סניור יעקב
כהנר (ורשבסקי) רחל   מחניפקר עזרא   סעדיה שמעון
כנפי (קרילובצקי) בן ציון   מירצקי מאיר   עמיאל מימון
כסה (קוסוי) יונה   מלכוב אברהם   פופל יעקב
לבנט משה   מן (מינקוב) גרשון גוטמן   פירון נחום
לוי חנה ארנה   מנדלבום שלמה   פישמן יעקב יוסף
לוי (באשר) לונה   מרקוביץ (אייזן) יהודית   פסלר אברהם
לויטה (ליפשיץ) רחל   מרקוביץ משה חיים   פריאלניק (שרמף) מרים
לוין (מילר) יהודית   מרקוס ארנולד אהרון זליג   פריד דוד
לוין (שינברג) יוליה   משיח (מלכין) ליליה   פרנקל נתנאל סני