איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (טוליפמן) חנה   בקר (סובול) לאה   גרשט מרדכי
אברמוביץ (פופקו) רבקה   בר-אילן משה   דיסקין שרה
איכילוב עזרא   ברדן בריינה   הדני (דויטש) ארנסט
אלבר (היימן) לאה   בריל (מקלף) מינה   הורביץ (מקלנבורג) טניה
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   ברניצקי נתן   הורביץ עמיאל
אניספלד (מאירוביץ) חנה   ברק (ראש) רחל   הרשקוביץ (פרימן) חולדה
אנציקובסקי כהן ראובן   גדסי נפתלי   וולפרט הרשל צבי
אסא ליאון   גוטרמן (רטנר) דבורה   וייסברוד (פרנקל) רבקה
ארבר אליעזר   גוטרמן יואל   וילקנסקי (קורנדרקסלר רוטשטיין) יהודית
אריה שרה סלינה   גולדמן פשה בטי   וינלגר צבי
ארמן (מושין) שרה   גולדשטיין אבשלום   ויס (ליפשיץ) רחל
ארנהיים ז'ק היינץ   גולדשטיין מתיתיהו   ורשבסקי רחל
בורוכוביץ שלמה   גולדשמיט גרבובסקי (זליקסברג) יניטה רוזה חואניטה   זוסמנוביץ יוסף
ביגלמן משה   גורליק (וינקוסקיה) שרה   זילברשטיין שלמה
בלומברג דב   גילר צבי   זינגר (גיסין) שושנה
בלייר (מוסקוביץ) פנינה   גינזבורג חנה   זלמנסון יהושע זאשה
בן אהרון רבקה   גינזבורג נח   חבקין יוסף
בן אליעזר יצחק   גינצבורג (גולדברג) לאה   טביב יעקב
בן עוזיאל (אריה) רבקה   גפן חנה   יאפו (הופמן) אדית
בנינסון (ולרו) שמחה   גפן שרה   יברבוים מרדכי