איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (טוליפמן) חנה   בנינסון (ולרו) שמחה   הדני (דויטש) ארנסט
אברמוביץ (פופקו) רבקה   בקר (סובול) לאה   הורביץ (מקלנבורג) טניה
איכילוב עזרא   בר-אילן משה   הורביץ עמיאל
אלבר (היימן) לאה   בריל (מקלף) מינה   הרשקוביץ (פרימן) חולדה
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   ברניצקי נתן   וולפרט הרשל צבי
אניספלד (מאירוביץ) חנה   ברק (ראש) רחל   וייסברוד (פרנקל) רבקה
אנציקובסקי כהן ראובן   גדסי נפתלי   וילקנסקי (קורנדרקסלר רוטשטיין) יהודית
אסא ליאון   גוטרמן (רטנר) דבורה   וינלגר צבי
ארבר אליעזר   גוטרמן יואל   ויס (ליפשיץ) רחל
אריה שרה סלינה   גולדשטיין אבשלום   ורשבסקי רחל
ארמן (מושין) שרה   גולדשטיין מתיתיהו   זוסמנוביץ יוסף
ארנהיים ז'ק היינץ   גולדשמיט גרבובסקי (זליקסברג) יניטה רוזה חואניטה   זילברשטיין שלמה
בורוכוביץ שלמה   גורליק (וינקוסקיה) שרה   זינגר (גיסין) שושנה
ביגלמן משה   גילר צבי   זלמנסון יהושע זאשה
בית הלחמי (ברויטמן) שרה   גינזבורג חנה   חבקין יוסף
בלומברג דב   גינזבורג נח   טביב יעקב
בלייר (מוסקוביץ) פנינה   גינצבורג (גולדברג) לאה   טבצ'ניק נח
בן אהרון רבקה   גפן חנה   יאפו (הופמן) אדית
בן אליעזר יצחק   גרשט מרדכי   יברבוים מרדכי
בן עוזיאל (אריה) רבקה   דיסקין שרה   יואל אפרים תאודור