איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (טוליפמן) חנה   בן עוזיאל (אריה) רבקה   גרשט מרדכי
אברמוביץ (פופקו) רבקה   בנינסון (ולרו) שמחה   דיסקין שרה
איכילוב עזרא   בקר (סובול) לאה   הדני (דויטש) ארנסט
אלבר (היימן) לאה   בר אילן (בירנבאום) משה ארנסט   הורביץ (מקלנבורג) טניה
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   בריל (מקלף) מינה   הורביץ עמיאל
אניספלד (מאירוביץ) חנה   ברניצקי נתן   הלוי (ביריביס) רות
אנציקובסקי כהן ראובן   ברק (ראש) רחל   הרשקוביץ (פרימן) חולדה
אסא ליאון   גדסי נפתלי   וולפרט הרשל צבי
ארבר אליעזר   גוטרמן (רטנר) דבורה   וייסברוד (פרנקל) רבקה
אריה שרה סלינה   גוטרמן יואל   וילקנסקי (קורנדרקסלר רוטשטיין) יהודית
ארמן (מושין) שרה   גולדשטיין אבשלום   וינלגר צבי
ארנהיים ז'ק היינץ   גולדשטיין מתיתיהו   ויס (ליפשיץ) רחל
בורוכוביץ שלמה   גולדשמיט גרבובסקי (זליקסברג) יניטה רוזה חואניטה   זוסמנוביץ יוסף
ביגלמן משה   גורליק (וינקוסקיה) שרה   זילברשטיין שלמה
בית הלחמי (ברויטמן) שרה   גילר צבי   זינגר (גיסין) שושנה
בלומברג דב   גינזבורג חנה   זלמנסון יהושע זאשה
בלייר (מוסקוביץ) פנינה   גינזבורג נח   חבקין יוסף
בן אהרון רבקה   גינצבורג (גולדברג) לאה   טביב יעקב
בן אליעזר יצחק   גלר ישראל   טבצ'ניק נח
בן דור (בונודו) דב ברנרד   גפן חנה   יאפו (הופמן) עדית