איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (טוליפמן) חנה   בר-אילן משה   דיסקין שרה
אברמוביץ (פופקו) רבקה   ברדן בריינה   הדני (דויטש) ארנסט
איכילוב עזרא   בריל (מקלף) מינה   הרשקוביץ (פרימן) חולדה
אלבר (היימן) לאה   ברניצקי נתן   וולפרט הרשל צבי
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   ברק (ראש) רחל   וייסברוד (פרנקל) רבקה
אניספלד (מאירוביץ) חנה   גדסי נפתלי   וילקנסקי (קורנדרקסלר רוטשטיין) יהודית
אנציקובסקי כהן ראובן   גוטרמן (רטנר) דבורה   וינלגר צבי
אסא ליאון   גוטרמן יואל   ויס (ליפשיץ) רחל
ארבר אליעזר   גולדמן פשה בטי   ורשבסקי רחל
אריה שרה סלינה   גולדשטיין אבשלום   זוסמנוביץ יוסף
ארמן (מושין) שרה   גולדשטיין מתיתיהו   זילברשטיין שלמה
ארנהיים ז'ק היינץ   גולדשמיט גרבובסקי (זליקסברג) יניטה רוזה חואניטה   זינגר (גיסין) שושנה
בורוכוביץ שלמה   גורליק (וינקוסקיה) שרה   זלמנסון יהושע זאשה
ביגלמן משה   גילר צבי   חבקין יוסף
בלומברג דב   גינזבורג חנה   טביב יעקב
בלייר (מוסקוביץ) פנינה   גינזבורג נח   יאפו (הופמן) אדית
בן אהרון רבקה   גינצבורג (גולדברג) לאה   יברבוים מרדכי
בן אליעזר יצחק   גפן חנה   יואל אפרים תאודור
בן עוזיאל (אריה) רבקה   גפן שרה   ינאי (ינובסקי) יהודה
בקר (סובול) לאה   גרשט מרדכי   יפת (וינוגרד) לאה