איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (טוליפמן) חנה   בנינסון (ולרו) שמחה   הדני (דויטש) ארנסט
אברמוביץ (פופקו) רבקה   בקר (סובול) לאה   הורביץ (מקלנבורג) טניה
איכילוב עזרא   בר אילן (בירנבאום) משה ארנסט   הורביץ עמיאל
אלבר (היימן) לאה   בריל (מקלף) מינה   הלוי (ביריביס) רות
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   ברניצקי נתן   הרשקוביץ (פרימן) חולדה
אניספלד (מאירוביץ) חנה   ברק (ראש) רחל   וולפרט הרשל צבי
אנציקובסקי כהן ראובן   גדסי נפתלי   וייסברוד (פרנקל) רבקה
אסא ליאון   גוטרמן (רטנר) דבורה   וילקנסקי (קורנדרקסלר רוטשטיין) יהודית
ארבר אליעזר   גוטרמן יואל   וינלגר צבי
אריה שרה סלינה   גולדשטיין אבשלום   ויס (ליפשיץ) רחל
ארמן (מושין) שרה   גולדשטיין מתיתיהו   זוסמנוביץ יוסף
ארנהיים ז'ק היינץ   גולדשמיט גרבובסקי (זליקסברג) יניטה רוזה חואניטה   זילברשטיין שלמה
בורוכוביץ שלמה   גורליק (וינקוסקיה) שרה   זינגר (גיסין) שושנה
ביגלמן משה   גילר צבי   זלמנסון יהושע זאשה
בית הלחמי (ברויטמן) שרה   גינזבורג חנה   חבקין יוסף
בלומברג דב   גינזבורג נח   טביב יעקב
בלייר (מוסקוביץ) פנינה   גינצבורג (גולדברג) לאה   טבצ'ניק נח
בן אהרון רבקה   גפן חנה   יאפו (הופמן) אדית
בן אליעזר יצחק   גרשט מרדכי   יברבוים מרדכי
בן עוזיאל (אריה) רבקה   דיסקין שרה   יואל אפרים תאודור