איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (טוליפמן) חנה   בן דור (בונודו) דב ברנרד   גפן חנה
אברמוביץ (פופקו) רבקה   בן עוזיאל (אריה) רבקה   גרשט מרדכי
איכילוב עזרא   בנינסון (ולרו) שמחה   דיסקין שרה
אלבר (היימן) לאה   בקר (סובול) לאה   הדני (דויטש) ארנסט
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   בר אילן (בירנבאום) משה ארנסט   הורביץ (מקלנבורג) טניה
אניספלד (מאירוביץ) חנה   בריל (מקלף) מינה   הורביץ עמיאל
אנציקובסקי כהן ראובן   ברניצקי נתן   הלוי (ביריביס) רות
אסא ליאון   ברק (ראש) רחל   הרשקוביץ (פרימן) חולדה
ארבר אליעזר   גדסי נפתלי   וולפרט הרשל צבי
אריה שרה סלינה   גוטרמן (רטנר) דבורה   וייסברוד (פרנקל) רבקה
ארמן (מושין) שרה   גוטרמן יואל   וילקנסקי (קורנדרקסלר רוטשטיין) יהודית
ארנהיים ז'ק היינץ   גולדשטיין אבשלום   וינלגר צבי
בורוכוביץ שלמה   גולדשטיין מתיתיהו   וינשטיין מרדכי
ביגלמן משה   גולדשמיט גרבובסקי (זליקסברג) יניטה רוזה חואניטה   ויס (ליפשיץ) רחל
בית הלחמי (ברויטמן) שרה   גורליק (וינקוסקיה) שרה   זוסמנוביץ יוסף
בלאושטיין מלכה   גילר צבי   זילברשטיין שלמה
בלומברג דב   גינזבורג חנה   זינגר (גיסין) שושנה
בלייר (מוסקוביץ) פנינה   גינזבורג נח   זלמנסון יהושע זאשה
בן אהרון רבקה   גינצבורג (גולדברג) לאה   חבקין יוסף
בן אליעזר יצחק   גלר ישראל   טביב יעקב