איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
סנדיק (גורדון) דבורה   צוקר יצחק   רון (סגל) צפורה פלורנס
סניור מלכה   צנזור אלזה עליזה   רזניק פרץ
ספקטור (לויטן) מרים   צנזור אמיל עמנואל   רצ'בסקי יוסף
פאפו אדלה   קארש בן ציון   שוב (סגל) בלהה
פוחצ'בסקי יפתח   קוצ'רסקי דוד   שטיינברג סלע קורט
פוסוסורסקי אברהם   קוקוטק טוביה   שטינברג עליזה
פורטר דוד   קירש הנרי יוליוס   שינדלר ישעיהו
פורמן (קפליוק) אהובה   קלימקר דניאל   שלוין (הלוי) אלקה
פידלמן מתתיהו מתיס   קלס (זיידמן) שולמית   שלוין יוסף
פיסטל בלה   קריגר קלרה   שליט"א (שליטא) ישראל
פישלזון עזרא   קרישבסקי לוסי   שלימוביץ בתיה
פלדקליין (פרסלר) רבקה רגינה   קרישבסקי אזרחי (דיזנהויז) חנה   שפירא איה חיה
פנחסוביץ מתתיהו   קרלין אברהם   שפירא סמיט (ברד) לאה
פרוסקאור (ליפנסקי) סטפי   קרסנובסקי מיכאל   שפרן (גלבר) נעימה
פרימן (הנקין) אסתר   קרסנובסקי (בקר) נחמה   שקולניק (קורצ'יק) פנינה
פרנקל (לופובסקי) שפרה   קרפס (שאול לוי) פנינה   שרצ'יק (קופלר) קלרה
פרפרי שבתאי   ראובני (אנטין) צפורה   שרשבסקי (רוז'נסקי) רחל
צ'רנוב משה   רביוב גבריאל   תגר (הירשפלד) עליזה
צ'רנוב רבקה   רוזין (פובימברובסקי) צילה    
צוברי (אבוטבול) ברכה   רוזנברג (ניימן) בתיה