איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
דימנט שרה   טומשין (גולדשטיין) עדה   לרנר (חינקין) יהודית
דרור פרימן (קורקוס) לאורה   טוניס שלמה   מאירוביץ (סורצ'קין) זינה
הובר מתניה   טופורובסקי משה   מדליה אבא משה
הובר סעדיה   טורנינסקי שמואל   מוגילבסקי (רודבסקי) הדסה
הורביץ (ליברמן) נסיה   יודוביץ (פופל) נחמה   מודריקמן רבקה
הלוי תמר   יוניש (לוין) עדינה   מונק (פוקס) טרודה
וולפנזון דוד   ינאי זהבה   מזובר שמואל
ויטורז' משה   יניב (בירמן) מרים   מזרחי (לוי) יוכבד
וינר (מילר) אסתר העטיל   יעקובי בן ציון   מילר שמעון
ויס אלישיב   ירושלמי (פלום) צילה סציליה   מימון אליהו
ולד חיים   ישראל (ישראלוביץ) סאלי   מימון (מוזלמן) חוה
זיגר (הוכמן) חיה   כהן (רשגולין) פרידה   מימון מנחם מנדל
זייצוב רבקה   לוי (יאפו) עליזה   מלמוד יששכר שוכר
זילברמן יוסף   לוין (לביאנט) אולגה   מסטרמן יצחק
זמסקי (ויס) רחל   לוין חיים   מרקה קראוזה יהודית
חוטורי (לוין) הדסה   לוין יוסף   מרקוביץ מנחם
חיון חיים   ליבוביץ (אושרוב) יוכבד   מרקוס ליליאן
חיטרוש (טביב) אסתר   ליבוביץ שלמה   משיח נסים
חרש ראובן   ליברמן ירוחם   נתנוף אבשלום
טומשין מרדכי   למישוב (גיטליץ) מלכה   סימנסקי (טוכמן) קלרה